عروج سایت رسمی مجید اخشابی
عروج
The Ascension

SINCE thou hast given me this good hope, O God,
That while my footsteps tread the flowery sod
And purple even sweetly lead me on


...خدایا ! از آن هنگام که این امید نازنین را به من ارزانی داشته ای
گامهایم قدم برمی دارند به سوی چمنزارهای گلکاری
و ارغوان حتی ترغیب می کند مرا به طور آسانی


From day to day, and night to night, O God,
My life shall no wise miss the light of love;
But ever climbing, climb above


خدایا ! روز تا شب
زندگی ام محروم نمی ماند از نور عشق
بلکه همواره عروج می کند به بالا ، رو به بهشت


My life shall no wise lack the light of love,
My hands not lack the loving touch of hands;
But day by day, while yet I draw my breath,
And day by day, unto my last of years,


زندگی ام کم نخواهد داشت نور عشق را
دستانم کم ندارد عشق لمس دستان را
بلکه همیشه تا هنگامیکه نفس می کشم در سینه
و هر روز تا هنگامیکه زندگی ام برسد به آخرین روزI shall be one that has a perfect friend.
Her heart shall taste my laughter and my tears,
And her kind eyes shall lead me to the end.


Robert Louis Stevenson


دوستی دارم که عیارش تمام است
که قلبش چشندۀ اشکها و لبخندهای من است
و چشمان مهربانش هدایتگر من رو به پایان است .شاعر : رابرت لوئیس استیونسون

گردآوری و ترجمه : زهرا سلیمانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.