دزدي از بانك
مردي با اسلحه وارد يك بانك شد و تقاضاي پول كرد.
A man with a gun goes into a bank and demands their money.وقتي پول ها را دريافت كرد رو به يكي از مشتريان بانك كرد و پرسيد : آيا شما ديديد كه من از اين بانك دزدي كنم؟

مرد پاسخ داد : بله قربان من ديدم.

.سپس دزد اسلحه را به سمت شقيقه مرد گرفت و او را در جا كشت


او مجددا رو به زوجي كرد كه نزديك او ايستاده بودند و از آن ها پرسيد آيا شما ديديد كه من از اين بانك دزدي كنم؟

مرد پاسخ داد : نه قربان. من نديدم اما همسرم ديد.

Once he is given the money, he turns to a customer and asks, 'Did you see me rob this bank?'


The man replied, 'Yes sir, I did.'


The robber then shot him in the temple , killing him instantly.


He then turned to a couple standing next to him and asked the man, 'Did you see me rob this bank?'


The man replied, 'No sir, I didn't, but my wife did!'

به همت : سحر پارسا

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.