ترجمه انگليسي: سیب زمینی

8 مرداد 1389   maryam.pourmohammadi   ترجمه شده ها / انگلیسی   0 نظر   2 002 بازدید   |

Can you imagin life without french fries?! Potatos are very popular today.But in the past this was not true...Potatos grew in South America five thousand years ago,But they only bacame popular in other places two hundred years ago.
آیا می توانید زندگی را بدون سیب زمینی سرخ کرده تصور کنید؟! این روزها سیب زمینی بسیار پر طرفدار است.اما در گذشته اینگونه نبود...سیب زمینی 5 هزار سال پیش در آمریکای جنوبی رویید،اما فقط دویست سال پیش،در مکانی دیگر،محبوب شد...In the 16th century,the Spanish took the potato from South America to Europe .But the people in Europe did not like this strange vegeteble.Some people thought that if you ate the potato,your skin would look like the skin of a potato!.Other people could not belive that you ate the underground part of the plant.So they ate the leaves instead.This made them sick because there is poison in the leaves.
در قرن شانزدهم،اسپانیایی ها سیب زمینی را از آمریکای جنوبی به اروپا بردند،اما مردم اروپا این صیفی عجیب را دوست نداشتند.برخی مردم تصور می کردند که اگر سیب زمینی بخورند،پوستشان شبیه پوست سیب زمینی خواهد شد!مردم دیگر معتقد به خوردن قسمت های زیر زمینی یک گیاه نبودند،بنابراین بجای آن برگ سیب زمینی را می خوردند.این آنها را مریض می کرد زیرا برگ های آن سمی است.
In the 1800s people started to eat potatos.In Ireland potatoes became the main food.then,in 1845,a disease killed all the potatoes in Irland.two million people died of hunger.
در دهه 18 میلادی مردم شروع به خوردن سیب زمینی کردند.در ایرلند سیب زمینی غذای اصلی مردم شد.بعد از آن در سال 1845 یک بیماری تمام سیب زمینی های ایرلند را نابود کرد و 2میلیون نفر از گرسنگی مردند.
Today,peoples in each country eat potato in a diffrent way.Germans eat potato salad,and the United States has the backed potato.And,of cours ,the French invented french fries.Now french fries are popular all over the world.The English eat them with salt and vinger,the French eat them with salt and peppertand the Americans with ketchup.
امروزه مردم هر کشور سیب زمینی را به روشی مختلفی می خورند.آلمانی ها سالاد سیب زمینی می خورند و آمریکایی ها سیب زمینی پخته دارند.و البته فرانسوی ها سیب زمینی سرخ کرده را ابداع کردند.اکنون سیب زمینی سرخ کرده در سراسر دنیا محبوب است.انگلیسی ها با نمک و سرکه،فرانسوی ها با نمک و فلفل و آمریکایی ها آن را با سس کچاپ می خورند.

جمع آوری و ترجمه : پانته آ توتونچیان
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.