در هفته ی گذشته ما 3 روش را براش شناختن دروغ گو ها به شما گفتید...این هفته شما می توانید ما را دنبال کنید تا در مورد آن دو راه باقی مانده بدانید.
Last week we told you 3 ways to recognize liers.this week you can follow us to know about 2 others ways...4)body movements:
حرکات بدن
He sudenly put his hands in his pockets.
او ناگهان دست هایش را در جیب هایش فرو می برد
When somebody shows his hands to you ,it means that he’s showing his honesty.so when he’s trying to hide them,be aware that he is lying !
وقتی شخصی در هنگام صحبت کردن دست هایش را نشانتان می دهد به این معنی است که او صداقت و شفافیت خود را به شما نشان می دهد.پس دتر حالت عکس وقتی سعی در پنهان کردن آنها دارد آگاه باشید که او دارد دروغ می گوید!
5)shoulders
شانه ها
He sudenly raise his shoulders to deny some thing,but you shoulde be aware of other humanbeing behaviers…
او ناگهان شانه هایش را بالا می اندازد تا چیزی را رد کند.اما در هر صورت شما باید رفتارهای دیگر انسان ها را هم در نظر بگیرید.

جمع آوری و ترجمه : پانته آ توتونچیان
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.