ترجمه انگليسي: شکلات

25 مرداد 1389   maryam.pourmohammadi   ترجمه شده ها, انگلیسی   0 نظر   528 بازدید   |

Aztecs of Mexico knew about chocolate a long time ago.they made it into a drink.sometimes they mixed hot chili papers with the chocolate.they called the drink "xocoatl" which means "bitter juice".this is where the word "chocolate" comes from...


مدت ها پیش آزتک های مکزیک شکلات را شناخته و آن را به صورت نوشیدنی تهیه می کردند. گاهی اوقات فلفل قرمز تند را با آن مخلوط کرده و حاصل آن را xocotal می نامیدند که به معنی نوشیدنی تلخ است که کلمه شکلات از آن نشات گرفته است.
The Spanish took the drink from the land of the Aztecs to Europe.the Spanish didn't like the papers so they added suger to the chocolate.This drink became very popular in Europe.Until 1850 chocolate was only a drink.After that time Europeans discover that chocolate was good to eat too.
اسپانیایی ها آن نوشیدنی را از سرزمین آزتک ها به اروپا بردند.اسپانیایی ها فلفل را دوست نداشتند پس شکر را به شکلات افزودند.این نوشیدنی در اروپا بسیار پرطرفدار شد.تا سال 1850شکلات تنها یک نوشیدنی بود.پس از آن اروپایی ها دریافتند که خوردن شکلات هم خوب است.
The Aztecs belived that chocolate made you inteligent.Today we do not belive this,but chocolate has a special chemical_ Phenylethylamine.This is the same chemical the body makes when a person is in love.which do you prefer?Chocolate or being in love?!
آزتک ها معتقد بودند که شکلات شما را باهوش می کند.امروزه ما این موضوع را باور نداریم، اما شکلات یک ماده ی شیمیایی مخصوص بنام فنیل تیلامین دارد.این همان ماده ی شیمیایی است که بدن هنگامی که شخص عاشق است می سازد! کدام را ترجیح می دهید؟شکلات یا عاشق شدن را؟!
جمع آوری و ترجمه: پانته آ توتونچیان


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.