معجزۀ بهار
Wonder of Spring
معجزۀ بهار
...Wonder of Spring


Spring a season of a new dawning
The buds starting to sprout
Crisp fresh air greets the morning
The daffodils scattered all aboutمعجزۀ بهار

بهار ؛ فصل نوین سپیدگان
فصل جوانۀ جوانگان
آسمان با هوای تازه به استقبال صبح می رود
نرگس به هر کجا ، عطر پاشیده می رود


Lambing season a new start in life
Fresh green grass sprouting up
Feeding all the new wildlife
With all from a daisy to buttercupفصل زایش زندگی از این بار
فصل رویش سبزینۀ مرغزار
که سیراب می کند حیات وحش را
با دخترکان آلاله و مینا
اینجا ، آنجا ، هر جا را


The birds in the trees are singing
The sound of the river as it flows


آوای مرغان از لابلای درختان می رسد به گوش
زمزمۀ جاری جویبار می رسد به گوشMiserable winter blues have broken
Snow and ice melting fast
Hibernating animals have woken
The snow has finally gone at last

Martin kingآسمان نیلگون و سیه بخت زمستان شکافته است
برف و یخ نرم نرمک آب می شوند
آهوان فرو رفته به خواب زمستان بیدار می شوند
که سرانجام زمستان رخت بر بسته است .

شاعر : مارتین کینگگردآوری و ترجمه : زهرا سلیمانی
2
2
0
2 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.