بال فرشته
Angel Limb


The toasting glass in their honour we should raise
The kind of heart they are worthy of our praise


بال فرشته

به احترام آنها پیمانه می زنیم به سلامتی
آنهایی که خوش قلبند سزاوار تمجیدند
To help those in need they go out of their way
Just for to be helpful and without asking for pay


به زحمت می اندازند خود را
تا چاره ای شوند ناز نیازمندان را
محض ِ کمک بودن ؛ نه به دنبال عَوَض بودن


Kind hearted people a few live on every street
Such people that one does feel happy to meet


مردمان خوش قلب اما اندک ، در هر کوی و برزنی
می کنند زندگانی
که می شوم از دیدارشان غرق خرسندیFor the welfare of others they genuinely do care
Though sad to think such people becoming rare


از برای سعادت دیگران
به فکر می افتند بی ریا
هرچند غم انگیز است برای ما
که می شوند کم کمک بی همتا


A few kind hearted people I feel privileged to know
And my respect for them with familiarity grow


از آشنایی با مردمان خوش قلب
احساس افتخار می کنم
و
این آشنایی را احترام می کنم


Their rare gift of kindness is a wonderful thing
And their praises I always feel happy to sing


از برای مردمانی اینچنین
مهربانی ، موهبتی است غریب
و تا همیشه
شاد می شوم از خواندنشان بر تمجید


To their higher selves they remain ever true
And credit for their humanity in heaps they are due.


Francis Duggan

سرشتهای والاشان تا ابد می ماند راستین و واقعی
و شایسته اند بر خوشنامی بخاطر اینهمه مهربانی


شاعر : فرانسیس دوگان

گردآوری و ترجمه : زهرا سلیمانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.