داستان دوزبانه فسر سختگير

داستان دوزبانه فسر سختگير

4 خرداد 1398 , بازدید ها: 1 688

يك افسر خيلي سختگير با تعدادي از سربازها كه براي تعليم آمده بودند صحبت مي كرد. [..]

انگلیسی: ناخدا

انگلیسی: ناخدا

9 اردیبهشت 1396 , بازدید ها: 2 852

نا خدای هوشیار یک کشتی کوچک مجبور بود در امتداد ساحل دریایی که نمی شناخت حرکت [..]

پنهان پشت نقاب

پنهان پشت نقاب

3 شهریور 1395 , بازدید ها: 1 676

نه این تنها نقابی است که پنهان می سازد غم و اندوهم... [..]

رهایی

رهایی

16 مرداد 1395 , بازدید ها: 1 345

می توانی با دروغ هایی زننده و تلخ مرا شکست خورده نگاری در اوهام(تاریخ) مدفون در [..]

بی پناه

بی پناه

9 فروردین 1395 , بازدید ها: 1 113

عرض پوزش آقا از اینکه آمده ام به سوی تو... بپذیر مرا پناهنده ام نه بنده ام... [..]