صفحه اصلي > ترجمه شده ها / انگلیسی / گردشگری > ترجمه-انگليسي: KORDASHT COMPLEX مجموعه کردشت

ترجمه-انگليسي: KORDASHT COMPLEX مجموعه کردشت


10 خرداد 1392. نويسنده: solmaz sharifi
مجموعه کردشت

شامل: حمام

[center]ترجمه-انگليسي: KORDASHT COMPLEX مجموعه کردشت
[/center]


عمارت

[center]
[/center]


[center]
[/center]


KORDASHT COMPLEX

Kordasht Village is situated in 66 km east of Julfa in south bank of Aras River. There is an ancient complex that includes a large bathroom, a small bathroom. a pile, a fridge and a tribunal. The complex belongs to Abbas Mirza, the prince of Qajar period, in Iran-Russian second war (1757-1758).

مجموعه کردشت

یکی از زیباترین مجموعه های تاریخی ایران حمام و خانه ی کردشت می باشد.این مجموعه در 66 کیلومتری شرق جلفا در درون روستایی با همین نام در میان باغ بزرگی در کنار رود ارس واقع گردیده است.مجموعه کردشت شامل 8 بنای تاریخی زیر می باشد:
حمام بزرگ،حمام کوچک،عمارت (شاه نشین)، یخچال، ساخلو (پادگان نظامی)، مسجد قریب، دیوانخانه و قلعه کردشت.


بازگشت