صفحه اصلي > ترجمه شده ها / انگلیسی / گردشگری > ترجمه- انگليسي: کاروانسرای خواجه نظر KHAJENAZAR CARVANSARAI

ترجمه- انگليسي: کاروانسرای خواجه نظر KHAJENAZAR CARVANSARAI


22 خرداد 1392. نويسنده: solmaz sharifi


[center]ترجمه- انگليسي: کاروانسرای خواجه نظر KHAJENAZAR CARVANSARAI

[/center]
KHAJENAZAR CARVANSARAI
This carvansarai is located 5 km west of julfa near chupan church. This is one of 999 carvansarai built by King Abbas Safavi to provide peace and comfort for travelers. Its architecture is in Safavid style. This construction has a central yard and three verandas on three sides. This building is in dome shape.
کاروانسرای خواجه نظر
این کاروانسرا در 5 کیلومتری غرب جلفا در کنار پاسگاه مرزی عباسی قرار گرفته است.این کاوانسرا یکی از 999 بنایی است که شاه عباس صفوی برای آسایش و امنیت کاروان ها و مردم احداث کرده است.معماری این بنا به سبک صفوی و دارای حیاط مرکزی و سه ایوان در سه طرف می باشد.بنا در سه ضلع حیاط چرخیده و مصالح آن سنگ تراش بوده و دارای پوشش های گنبدی شکل با طاق جناغی می باشد.

[center]
[/center]


بازگشت