سروانتس...
ارسال شده توسط azam_roohdad در 23 اردیبهشت 1392 13:55
پست #1
گروه کاربری: عضو سایت
پست ها: 18773
محبوبیت: 60
عضويت: 3 خرداد 1391
تشکرها: 16288
تشکرها از اين کاربر: 20247
سروانتس...


Miguel Cervantes ۱۵۴۷ – ۱۶۱۶

گاهی کتاب مشهورتراز نویسنده آن میشود.
برای بعضی از ماها ممکن است، هاملت مشهورتر از شکسپیر، تورات مشهورتر از موسی، شاهنامه مشهورتر از فردوسی و دن کیشوت مشهورتر از سروانتس، باشند...
میگوئل سروانتس، نویسنده اسپانیایی متولد در ۴۰۰ سال پیش، یکی از بزرگترین داستانسرایان تمام دوره ها و خالق رمان مدرن، دریک خانواده ساده ومعمولی بدنیا آمده بود. او را درادبیات جهانی غرب در ردیف دانته و شکسپیر بشمارمی آورند. کتاب ۲ جلدی دن کیشوت او تاکنون به ۶۸ زبان ترجمه شده و ۲۳۰۰ بارمنتشرشده است. تنها در زمان خود او این کتاب ۱۶بارتجدید چاپ گردید.


در رمان فوق خواننده امروزی با فرهنگ و زبان گروههای گوناگون: پیشه وران، چوپانان، دانشجویان، سربازان، فواحش، جاکش ها، پااندازها، خلافکاران، پاسبان ها، کولیها، قماربازها، ادیبان، هومانیست ها، وروحانیون آنزمان جامعه اسپانیا آشنا میشود.

سروانتس چون درسال ۱۵۷۱ درجنگ دریایی میان اسپانیا وترکیه شرکت کرده بود، نه تنها دست چپش را ازدست داد بلکه ۵ سال اسیر نیروهای ترک، و سپس برده دزدان دریایی در الجزایرگردید.شاهکار سروانتس، رمان دو جلدی دن کیشوت است. قهرمان این رمان، دن کیشوت، یک اشرافی تنگدست با یک بیوگرافی تراژدی- کمدی میباشد. کتاب فوق رابعد از کتاب انجیل، اثری مردمی درغرب بحساب می آورند.

سروانتس برای نخستین باراز طریق این کتاب به مسائل ادبی زمان خودپرداخت. این رمان غیراز نقدادبی، انتقادی از جنگ طلبی دوران شوالیه ها و سوارکاران اسپانیا نیزاست. دراین کتاب پیچیده روان شناسانه، از۷۰۰ شخصیت نام برده شده است. درآینه آن کتاب، هم رئالیست ها، هم ایده آلیست ها و هم رمانتیک ها خود را دوباره می یابند. اگر هاملت رامنتقدین ادبی، اولین و بهترین نمایشنامه بدانند، دن کیشوت را نخستین و بهترین رمان غرب بشمارمی آورند. دن کیشوت رابا دو قهرمان دیگر تاریخ ادبیات غرب؛ یعنی فاوست اثرگوته و هاملت اثرشکسپیر مقایسه میکنند.

بخش اول رمان دن کیشوت درسال ۱۶۰۵ و بخش دوم آن در سال ۱۶۱۶منتشرشدند. در دوران رمانتیک، آنرامبارزه تراژدیک ایده آلها علیه واقعیات بشمار می آوردند. بخش اول این رمان شامل سه موضوع: طنزی بررمان شوالیه ای، عشق قرون وسطایی و بحث های هنری ایده آلهای افلاطونی هستند. دراین بخش دن کیشوت انسانی است عملگرا، ولی دربخش دوم رمان، دن کیشوت خیالپردازانه علیه غولهای آسیاب بادی به مبارزه می پردازد. این کتاب درمجموع مثالی است پیرامون رفتارانسانی و نه فقط نقد و طنزی بر ادبیات سوارکاری سرگرم کننده آنزمان. دن کیشوت بعد ازمطالعه رمانهای سوارکاران، درجهانی خیالی، دچارنوستالژی قهرمان گری میشود و با اعمالی تراژدیک- کمدی دست به ماجراجویی برای نجات نیکی میزند. اوبه سبب مطالعه رمانهای سرگرم کننده شوالیه ای آنزمان، ازواقعیات دورشده و دچار خیالپردازی و افسانه زده گی میشود. او از جمله وظایف عیاری خود، اجرای صلح، مبارزه علیه فقر و بی عدالتی و کمک به یتیم ها، زنان بیوه، و دختران جوان را دارد.

سروانتس خود زندگی پرماجرایی داشت. او به شغلهای سربازی، ملوانی، دریانوردی ومامورمالیاتی، دست زد و نه تنها اسیرترکها وزندان سلطنتی اسپانیا شد، بلکه درزمینه نمایشنامه نویسی نیز دچار شکست گردید.
این کتاب را کوششی درراه رئالیسم مدرن نیز بحساب می آورند که با ۱۱۰۰ صفحه آن همچون کتاب کمدی الهی دانته، انجیل واقعیات بخشی ازتاریخ اسپانیا شمرده شده است. این رمان نه تنها آینه ای از درد و رنج انسانی است بلکه مانند دینی در اسپانیا در مقابل مسیحیت کاتولیکی قرارگرفت. منتقدین ادبی، امروزه بخش اول آنرا مربوط به دن کیشوت و بخش دوم آنرا درباره زندگی خود سروانتس بشمارمی آورند. چون سروانتس دراین رمان، قادربه نوشتن و دن کیشوت قادر به عمل است؛ آن دو همدیگر را از این طریق تکمیل میکنند. به ادعای روانشناسان، خیلی ازماها چهره هایی سروانتسی هستیم، یعنی ترکیبی از خصوصیات دن کیشوتی و سانچویی؛ چهره دیگر آن رمان.
امروزه میتوان رمان نویسی درغرب را مدیون آثارسروانتس و شکسپیردانست. سروانتس روی فلوبر، استاندال، مارک تواین، توماس مان و غیره نیزتاثیرگذاشته است. شکسپیر گویا درسال ۱۶۱۱ رمان دن کیشوت رامطالعه کرده باشد. او و سروانتس در یک روز در گذشتند. سروانتس رامیتوان درردیف تولستوی، گوته و مونتگنی بشمارآورد. او و شکسپیر موجب رشد ادبی تورگنیف، استاندال، پروست، و داستایوسکی شده اند. بعدازمرگ سروانتس، رمانتیکها نخستین بار به کشف او موفق شدند. گروه دیگری ازمنقدین ادبی، سبک داستانسرایی او را، رمانتیک- متافیزیک نامیده اند. ژانر رمان اززمان او تا دوره پروست احترامی اخلاقی- متافیزیک یافت.
سروانتس درآثارش خالق تمام ژانرهای ادبی مانند شعر، درام، رمان، و نوول است؛ ازآنجمله: محاصره نومانیا، لاگالاته، دن کیشوت، نوولهای نمونه، سفر به پارناس، رنج و زحمتهای پرزیل وسیگموس، هستند. درکتاب محاصره نومانیا، یک شهراسپانیایی درمقابل سلطه گران رومی به دفاع ازخود میپردازد. درکتاب لاگالاته، او به طرح زیبایی وتکامل انسان درفلسفه رنسانس میپردازد که مطابق آموزش درس های عشق نوافلاتونی هستند. کتاب رنج و زحمت پرزیل، به ادعای او نمونه ای است که تمام جنبه های رمان نویسی زمان خود را شامل میشود. از ۶۰ نمایشنامه سروانتس تنها ۱۸ عدد آنها به زمان ما رسیده است. سروانتس خالق نخستین نمایشنامه تراژدیک ملی اسپانیا است که درآن به عناصر هنری دوره باروک میپردازد. نمایشنامه های متنوع او دارای عناصری: اتوبیوگرافیک، تاریخی، ادبی، خلقی و فولکلوریک می باشند. او درنمایشنامه هایش خواننده و تماشاچی را به جالب ترین وجه هنر و نبوغ انسانی درعصرجدید واستتیک دوره باروک جلب می نماید. بعد از رمان دن کیشوت، مجموعه نوولهای سروانتس ازشاهکارهای ادبی اوهستند. نوولهای او تاثیرمهمی روی ژانر نوول و نوول نویسی قرن ۱۹ غرب ازخود بجاگذاشتند. نوولهای او با کمک وظایفی اجتماعی- اخلاقی، زندگی تازه ای به ژانر نوول دادند.
گر چه ادعا می شود که رمان دن کیشوت در دوره طلایی اسپانیا نوشته شده است ولی جامعه اسپانیا آن زمان احترامی خاص برای مرگ و عزاداری قائل بود. این رمان را نگاهی بدبینانه به دوره پایان قرن ۱۶ نیز بشمار می آورند. سروانتس نخستین بار به زندگی تراژدیک اشخاصی در عصرجدید میپردازد که از شناخت واقعیات عاجزند. گرچه این رمان نگاهی ناامیدانه یا بدبینانه به ایده آلها را نشان میدهد ولی آن خوشبینانه به توانایی های انسانی هم اشاره میکند که قادر به حل مشکلات در زندگی خودهستند. باوجود اشتباهات مدام دن کیشوت، تصمیم به ادامه زندگی و عملگرایی، فلسفه خوشبینانه او میباشد. خواننده این کتاب زیرتاثیر دائم طنز و تراژدی قراردارد، و درنزد خواننده، چهره تراژدیک دن کیشوت ایجاد همدردی میکند، چون انسان درهستی شناسی او، خودرا می بیند. منتقدی نوشته است که تعداد دن کیشوت ها به اندازه تعداد خوانندگان است، مانند تعداد هاملت ها میان خوانندگان وتماشاگران آن. دن کیشوت و جوان روستایی همراهش یعنی سانچو، تشکیل جهانی دوئالیستی و ثنوی میدهند، و درحالیکه سانچو عملگرا وهوشمند است، دن کیشوت با حداقل امکانات جنگی سوارکاری با یابوی زهوار دررفته خود، قصد نجات جامعه اسپانیا را دارد. 
پاسخ سریع پاسختاپيک جديد
كسانی كه در حال مشاهده اين تاپيک هستند:
کل: 1 | ميهمانان: 1 | كاربران: 0
ليست كاربران: