پست 266 ام مجید اخشابی در اینستاگرام

مي گويی باران را دوست دارم

اما وقتی باران مي بارد چتر به دست مي گيری!
مي گويی آفتاب را دوست دارم
اما زير نور خورشيد به دنبال سايه مي گردی!
مي گویی باد را دوست دارم
اما وقتی باد مي وزد پنجره را مي بندی!
حالا درياب وحشت مرا وقتی مي گويی دوستت دارم... باب مارلی

1
1
0
1 نفر

1 نظر

  1. میگویم تورا دوست دارم ودر راه رسیدن به تو اگر باران ببارد چتر برروی خود میگیرم تاجامه ای که برای لحظه دیدارت برتن کرده ام خراب نشود.اگر آفتاب بر رویم بتابد ازآن روی برمیگردانم تامبادا برروی صورتم تاثیری بگذارد چون میخواهم توتنها نوری باشی که بر صورتم میتابی وپنجره های دلم رامیبندم تا باد، عشق و محبت تورا از قلبم بیرون نبرد.
    ای عزیز لحظه هایم من از باران و آفتاب وباد دوری میکنم تا لحظه دیدار تو باشکوه ترین لحظه زندگیم باشد.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.