پست 712 مجید اخشابی در اینستاگرام


بترس از خدا و میازار کَس 
ره رستگاري ‎همین است و بَس...
"فردوسی"

 پست 712 مجید اخشابی در اینستاگرام

 

پست 712 مجید اخشابی در اینستاگرام

پست 712 مجید اخشابی در اینستاگرام


 


1
0
1
2 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.