پیام دکتر مجید اخشابی در هفته دوم مهر 97


مژده بده ، مژده بده، یار پسندید مرا
سایه ی او گشتم و او برد به خورشید مرا
جان دل و دیده منم، گریه ی خندیده منم
یار پسندیده منم، یار پسندید مرا 
کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید نماز 
کان صنم قبله نما خم شد و بوسید مرا 
پرتو دیدار خوشش تافته در دیده ی من 
آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا 
آینه خورشید شود پیش رخ روشن او 
تاب نظر خواه و ببین کاینه تابید مرا 
گوهر گم بوده نگر تافته بر فرق ملک 
گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا 
نور چو فواره زند بوسه بر این باره زند 
رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا 
هر سحر از کاخ کرم چون که فرو می نگرم 
بانگ لک الحمد رسد از مه و ناهید مرا 
چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او 
باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا 
پرتو بی پیرهنم، جان رها کرده تنم 
تا نشوم سایه ی خود باز نبینید مرا
«هوشنگ ابتهاج»

تا يار كه راخواهد و ميلش به كه باشد ... اگرچه همه آفريده اوييم و منتسب به عشق و حمايت و هدايت و خلقت او، و اگر چه نسبت او با ما هميشه ،هميشگي و يكسان و يكتاست ، ولي دريغ كه بالعكس ، نسبت يكايك ما با او هميشگي و همسان و يكتا نيست و با اينكه  در مهر و دوستي و دوست داشتنش شكي نداريم ليكن در پاسخ به دوستي او هيچگاه افكار و رفتارمان از نقصان و خسران خلاصي و رهايي ندارد.
هفته مان را با روز و عدد ٩٧.٧.٧ آغاز مي كنيم باشد كه از مهر و دوستي او بيش از پيش بهره گيريم .
شادو سلامت و سر افراز باشيد
با احترام و ارادت : مجيد اخشابي ٩٧.٧.٧

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.