پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)
چرا كسي به مشكلات اين بيچاره ها توجهي نميكنه!
اينا مگه مخلوق خدا نيستن؟!!!
چيشون از سگ و گربه ها كمتره؟!
چرا كمپيني تشكيل نميشه؟!
چرا واقعا؟!
#نه_به_تبعيض #نه_به_بي‌توجهي #نه_به_بي‌احساسي


پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)

پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)

پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)

پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)

پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)

پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)

پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)

پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)

پست 764 دکتر مجید اخشابی در اینستاگرام (نه به بی‌توجهی)

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.