پیام مجید اخشابی 14 آذر 94

پیام مجید اخشابی 14 آذر 94

14 آذر 1394 , بازدید ها: 1610

 موسی خطاب به خداوند در کوه طور: اَرَنی( خود را به من نشان بده) خداوند: لن
[..]