مجید اخشابی و علی معلم

مجید اخشابی و علی معلم

26 مهر 1394 , بازدید ها: 880

 با یگانه استاد حکیم و فرزانه ام علی معلم، خداوند سایه پر مهر اندیشه بلند
[..]

معبود ...

معبود ...

4 مهر 1394 , بازدید ها: 338

معبود ... میدانم که برای من و همنوعانم چنان حرمت قائلی که حتی به نام و برای
[..]