مجید اخشابی و علی معلم

مجید اخشابی و علی معلم

26 مهر 1394 , بازدید ها: 970

 با یگانه استاد حکیم و فرزانه ام علی معلم، خداوند سایه پر مهر اندیشه بلند
[..]