صفحه اصلي > اینستاگرام, پیام هفته > پیام مجید اخشابی در هفته سوم اردیبهشت 96

پیام مجید اخشابی در هفته سوم اردیبهشت 96


17 اردیبهشت 1396. نويسنده: fereshteh akhavan

پیام مجید اخشابی در هفته سوم اردیبهشت 96

 

دنیا فقط یک پاسخ است!
پاسخی به رفتارو افکار ما... لبخند میزند وقتی لبخند میبیند...
مهربان است وقتی مهربانی میبیند...
سخاوتمند است وقتی سخاوت ببیند...
خشمگین و حسود است وقتی خشم و حسادت ببیند... از انتقام جو انتقام میگیرد...
به دروغگو دروغ میگوید...
فریبکار را فریب میدهد و با صادق صادق است...
از با گذشت میگذرد و بی آبرو را بی آبرو میکند...
نادان را در نادانی فرو میبرد و دانا را روز بروز داناتر میکند...
به عاشق معشوق میدهد و به فارغ بی تفاوتی...
به سائل نیاز میدهد و به آزاده استغنا و بی نیازی...
آری خدا دنیا را اینچنین آفریده است... در پناه حضرت دوست برایتان دنیایی پراز صورت های با لبخندی که خود برای خود ساخته اید آرزو میکنم .
هفته سوم اردیبهشتان عطر آگین و مبارک
با احترام و ارادت: مجید اخشابی
نیمه ادریبهشت نود و شش

بازگشت