صفحه اصلي > اینستاگرام, مجید اخشابی, پیام هفته > پیام مجید اخشابی در هفته اول تیر 96

پیام مجید اخشابی در هفته اول تیر 96


3 تیر 1396. نويسنده: nedakeshavarz

پیام مجید اخشابی در هفته اول تیر 96

 

چنین کشتهٔ حسرت کیستم من
که چون ‌آتش ازسوختن زیستم من
نه شادم نه محزون نه خاکم نه ‌گردون
نه لفظم نه مضمون چه معنیستم من
نه خاک آستانم نه چرخ آشیانم
پری می‌فشانم کجاییستم من
اگر فانی‌ام چیست این شور هستی
وگر باقی‌ام از چه فانیستم من
بناز ای تخیل ببال ای توهم
که هستی‌گمان دارم و نیستم من
هوایی در آتش فکنده‌ست نعلم
اگر خاک گردم نمی‌ایستم من
نوایی ندارم نفس می‌شمارم
اگر ساز عبرت نی‌ام چیستم من
بخندید ای قدردانان فرصت
که‌ یک خنده برخویش نگریستم من
در این غمکده ‌کس ممیراد یارب
به مرگی‌که بی‌دوستان زیستم من
جهان گو به سامان هستی بنازد
کمالم همین بس‌که من نیستم من
به این یکنفس عمرموهوم بیدل
فنا تهمت شخص باقیستم من
(بیدل دهلوی) برترین فضیلت و آگاهی آدمی شناخت خود است.
دنیای بیرون آنقدر ها که تصور میکنیم در دسترس و ملموس نیست وبرایمان همیشه ناشناخته های بسیاری را باقی میگذارد ولی دنیای درون هر شخصی حداقل برای خودش قابل رویت و دسترسیست اگر چه فهم و درک و کاوش در آن از عهده هرکسی برنمی آید.چه بسیار کسانی که هیچگاه به خود سری نزده اندو همیشه با مطالعه دیگران و دنیای بیرون روزگار میگذرانند.
منتهای رحمت حضرت دوست خواهد بود اگر مدد کند و ما را به خود بشناساند.
هفته اول ماه آغازین تابستان به خیر و خوشی و موفقیت.
سلامت و شاد باشید.
با احترام و ارادت :
مجیداخشابی۹۶.۴.۳

بازگشت