تزئین با برش‌هایی از خربزه که در یک سینی چیده شده است.
میوه
 
با قاشق اسکوپ‌ساز بستنی، توپ‌هایی از هندوانه و خربزه جدا می‌کنیم و آن‌ها را در ظروف پایه‌دار می‌چینیم تا تزئین کامل شود.
میوه

 

روی پوست یک خیار درشت، چند برش زده تا مثل تنه درخت خرما شود. داخل خیار را کمی خالی می‌کنیم. مطابق شکل برش‌هایی از پوست سیب زرد تهیه می‌کنیم و به عنوان برگ درخت خرما داخل خیار قرار می‌دهیم. در آخر چند حبه انگور لابه‌لای برگ‌ها می‌گذاریم تا تزئین کامل شود.
میوه

 

دور تا دور یک خربزه را پوست کنده، داخل آن را خالی می‌کنیم و لبه آن را به صورت هفت و هشتی می‌بریم و آن را برش‌های عرضی زده، مطابق شکل روی هم می‌چینیم. با خیار و انگور داخل خربزه‌ها را پر می‌کنیم تا تزئین کامل شود.
میوه

 

داخل یک آناناس را خالی کرده، لبه آن را به صورت هفت و هشتی می‌بریم و از آن به عنوان یک ظرف میوه استفاده می‌کنیم. موز را پوست کنده، دو برش از کنار آن در می‌آوریم. با خیار، موز برش خورده و انگور ظرف میوه را پر می‌کنیم
تا تزئین کامل شود.
میوه
 
ابتدا با قاشق اسکوپ‌ساز بستنی، توپ‌های کوچکی از هندوانه جدا می‌کنیم. بعد با پوست هندوانه شکل یک گل در می‌آوریم و بعد روی آن، هندوانه‌های توپی را می‌چینیم تا تزئین ما کامل شود.
میوه

 

 

برش‌هایی از پرتقال، کیوی و خیار تزئین شده، داخل پوست آناناس قرار گرفته است. پوست خیار و موز درسته مطابق شکل برش خورده و کنار ظرف قرار گرفته است. و در آخر پوست یک عدد پرتقال درسته، مطابق شکل برش خورده تا تزئین کامل شود.

میوه

 

ابتدا با قاشق اسکوپ‌ساز بستنی، توپ‌های کوچکی از هندوانه جدا می‌کنیم. بعد با پوست هندوانه شکل یک گل در می‌آوریم و بعد روی آن چند برش از خربزه می‌چینیم و روی خربزه‌ها، هندوانه‌های توپی را می‌چینیم تا تزئین ما کامل شود.

میوه

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.