قانون كارما

قانون كارما

دیروز, 11:49 , بازدید ها: 20

كارما، همان علت و معلول است. كارما، در نتیجه اعمالی كه فرد از روی ناآگاهی و
[..]

موسیقی کولیان ایران

موسیقی کولیان ایران

30 بهمن 1399 , بازدید ها: 92

موسیقی کولیان ایران در حقیقت نیمی از موسیقی سازی و ترانه ای ایران را در مناطق
[..]

تمرین شناخت سایه

تمرین شناخت سایه

22 بهمن 1399 , بازدید ها: 64

سایه‌ی شخصیت، مخزن صفاتی است که نمی‌خواهیم داشته باشیم
[..]

آشنایی با موسیقی بختیاری

آشنایی با موسیقی بختیاری

22 بهمن 1399 , بازدید ها: 46

در زمان حکومت اتابک هزارسف در اوایل قرن هفتم هجری قمری طوایف بسیاری از جبل
[..]

ثروت واقعی

ثروت واقعی

12 بهمن 1399 , بازدید ها: 210

در روزگاران نه چندان دوری، مرد ثروتمندی در شهر بزرگی زندگی می کرد.
[..]