علمی و فناوری: دیگر برای شناسایی افراد نیاز به DNA نیست

روش های شناسایی افراد بسیار گوناگون است اما در مواردی که دیگر راهی برای شناسایی دقیق آنها وجود ندارد به وسیله DNA شناسایی می شوند.اما روشی جدید و حیرت برانگیز وجود دارد که تازگی کشف شده است و این روش شناسایی به وسیله موی فرد می باشد.

علمی و فناوری: دیگر برای شناسایی افراد نیاز به DNA نیست


این روش شناسایی 100 درصد دقیق است، آنها به روش علمی خواص تجزیه و تحلیل می شود.

کل این فرایند تنها 85 ثانیه طول می کشد، در مورد این روش جدیدی که کشف شده که به تازگی در نشریه ی دنیای شیمی منتشر شده است.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.