پیش بینی دقت تصمیم گیری با اندازه گیری مردمک چشمپیش بینی دقت تصمیم گیری با اندازه گیری مردمک چشمچه میزان تصمیم گیری شما صحیح است؟ آیا تصمیم شما خوب یا بد است؟ به تازگی دانشمندان دانشگاه لایدن هلند دریافتند قدرت تصمیم گیری افراد از روی اندازه مردمک چشم آنان بدون داشتن اطلاعات در مورد تصمیم اخذ شده، مشخص می شود.


پیتر مورفی، از مولفان این پژوهش اظهار کرد:

ما دائما نیازمند تصمیم گیری برای امور پیرامون خود هستیم. محققان برای مدتی طولانی تصمیماتی را که در زمان های گوناگون موجب تغییرات متفاوتی در افراد می شود، مورد بررسی قرار دادند.

محققان، مردمک چشم 26 شرکت کننده را بر اساس عملکرد انتخاب بصری آنان اندازه گرفتند. این امور شامل چند تصمیم ادراکی در هر روز بود. در پایان آنان دریافتند اندازه مردمک واکنش افراد به موضوعات مختلف در لحظه است.

مورفی در ادامه افزود:

در این تحقیق چگونگی تصمیم گیری صحیح و موثق در مورد مسائل، به سادگی از طریق اندازه گیری مردمک چشم مشخص می شود. در نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص شد تصمیم گیری در مورد آینده حداقل موجب برانگیختن و حالت آماده باش در مردمک چشم می شود.

در حقیقت محققان دریافتند اندازه مردمک، عملکرد ضعیف مسائل آینده را بر اساس تغییر در تصمیم گیری مرتبط با اطلاعات کنونی مشخص می کند. افراد با مردمک بزرگ تر نسبت به افراد دارای مردمک کوچک تر در تصمیم گیری های خود ثابت قدم تر هستند.

نتایج این تحقیق در نشریه PLOS Computational Biology منتشر شده است.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.