کتاب (این کارو نکن، این کارو بکن) با ۱۲۵۰ نکته برای موفقیت و سعادت و آرامش توسط احمد فارسی نوشته شده است. در ادامه توجه شما را به 100 نکته از این کتاب خوب جلب میکنیم.

 

این کارو نکن ، این کارو بکن!

 

1.با قاضی و پلیس مهربان باش، مخصوصا اگر پرونده ات در دست آنها است.
2.اگر می خواهی راحت باشی، کمتر بدان و اگر می خواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان.
3.تا پایان کار، از موفقیت در آن کار صحبت نکن.
4.اگر ضامن وام کسی شُدی، خود را آماده پرداخت کل وام کن، حتما آماده باش.
5.اگر نا شناسی را سوار اتومبیل کردی، مواظب باش از نوشیدنی و خوراکی او استفاده نکنی، ممکن است آغشته و یا آلوده به سم و یا داروی بیهوشی باشد.
6.قبل از عاشق شدن، ابتدا فکر کن که آیا طاقت دوری و جدایی و سختی را داری یا نه؟
7.قانون را نشکن، اما می توانی آن را خم کنی.
8.در مورد همسر کسی اظهار نظر نکن، نه مثبت و نه منفی.
9.از تندی با هر کسی خودداری کن مخصوصا، با نیروهای نظامی و قضایی.
10.در اختلافات خانوادگی، حتی اگر حق با تو است، شجاع باش و تو از همسرت عذر خواهی کن.
11.برای کودکان اسباب بازی های جنگی هدیه نبر.
12.شخص محترمی باش و بدون اطلاع به خانه و محل کار کسی نرو.
13.عاشق همسرت باش، تا بهشت را ببینی.
14.کثیف نکن، اگر حوصله تمیز کردن نداری.
15.بخشیدن خطای دیگران بسیار قشنگ است، تجربه کردنش را به تو پیشنهاد می کنم.
16 .غرور کسی را نشکن، چون مثل شیشه ی شکسته، برای تو خطر آفرین می شود.
17.عمل خلاف را نه تجربه کن و نه تکرار.
18.با شجاعت اقرار کن که اشتباه کرده ای.
19.سقوط و پرواز، همیشه همراهند، نترس و پربکش.
20.مغز هم به ورزش نیاز دارد، مطالعه مطالعه مطالعه.
21.شجاعت عذر خواهی کردن را داشته باش.
22.فقط در موقع رانندگی اجازه بده تا حق تو را بخورند، ولی جاهای دیگر نه.
23.هرگاه خانه و اتوموبیل و چیزی از کسی خریدی، فورا و قبل از هر کاری قفل آن را عوض کن.
24.تخلف راه را کوتاه می کند، اما پر هزینه و پر خطر است.
25.اگر به خواسته ات نمی رسی، حتما حکمتی دارد، صبر کن، صبرکن.
26.قبل از امضاء هر قرار دادی سه بار آن را با دقت بخوان.
27.حتی برای چند ثانیه بدون بیمه نامه، رانندگی نکن.
28.نه گفتن راحت ترین پاسخ است.
29.هر روز به همسرت بگو که دوستش داری.
30.هرگز راز کسی را فاش نکن، حتی اگر روزی دشمن تو شده باشد.
31.اگر هر روز اخبار جهان را بشنوی، متوجه خواهی شد که همه به نفع خود خبر می سازند.
32.مواظب باش کلاهت را باد نبرد، گرفتن حق در هر دادگاهی مشکل است.
33.اگر تمام ثروت دنیا مال تو باشد، باز هم کار کن.
34.بر دست پدر و مادرت بوسه بزن.
35.اگر اتومبیلی امانت گرفتی آن را کاملا نظافت کن و پر از بنزین به صاحبش برگردان.
36.نه گفتن کار بدی نیست، با نه گفتن راحت تر زندگی می کنی.
37. شغلی انتخاب کن که روح تو را شاد و جیب تو را پر کند و با فرهنگ و ارزشهای تو همخوان باشد.
38. با داشتن همسری خوب، همه کس و همه چیز را یکجا داری.
39. خانه ای که راه فرار یا راه اضطراری ندارد نخر .
40. قبل از استفاده از وسیله گاز سوز و یا نفت سوز، حتما محل خروج دودش را کنترل کن، شاید پرنده ای در دود کش افتاده باشد.
41. پنج نکته مهم در تربیت فرزند: محله محله محله و باز هم محله و محله.
42. در اتومبیل و در خانه، وسیله دفاعی آماده داشته باش.
43. از همسرت معذرت خواهی کن، حتی اگر حق با تو باشد.
44. درختی که زود شکوفه می کند، شکوفه هایش میوه نخواهد شد، مخصوصا شکوفه های عشق.
45. اگر فرصتی برای انتخاب کردن به تو داده شد به شش چیزعمل کن، شتاب نکن، خوب فکر کن، همه چیز را حساب کن، آنچه انتخاب می کنی از ارزش بالایی بر خوردار باشد، بهترین را انتخاب کن، هرگزاز انتخابت پشیمان نشو.
46. پر کردن یک فرم کافی است تا عضو جایی باشی، مواظب باش مهر و برچسب ((نه)) به پیشانی تو نچسبانند. چون برای برگشت مجدد باید هزار و یک فرم پر کنی.
47. اگر دنیا مثل جنگل شد، تو مثل شیر باش.
48. وصیت کن تا بعد از مرگ، اعضای تو را هدیه کنند.
49. برای قاضی و پلیس صدایت را بالا نبر.
50. بجز جنگ همه جا جلو دار باش، جلوداران پرتگاههای خطرناک را زودتر از همه می بینند.
51. پهلوان باش، نه قهرمان. پهلوان، یار و تکیه ی گاه دیگران است ولی قهرمان، همه را شکست می دهد.
52. تا ندانی، نمی توانی، پس بدان تا بتوانی.
53. طبقه پایین و طبقه ی آخر آپارتمان ها را نخر.
54. شغلی انتخاب کن، که روح تو را راضی و جیبت تو پر کند.
55. بنویس، چه امانت داده ای و چه امانت گرفته ای تا فراموش نکنی.
56. نه راست، نه چپ، راه مستقیم کوتاه ترین راه است.
57. به قوانین کشوری که در آن زندگی می کنی احترام بگذار.
58. بدون مزد برای کسی کار نکن.
59. نگه داری پول در خانه، هم دزد را بی خواب و هم آشنایان محتاج را بیدار می کند.
60. نه خلاف کن و نه التماس.
61. همکارم حافظه اش را از دست داده است، به خاطر ندارد از چه کسی طلب دارد و به چه کسی بدهکار است. پس مسایل و اسرار مهم را بنویس و نگهداری کن.
62. تو دو پدر و دو مادر داری، پدرت، پدرهمسرت، مادرت و مادر همسرت، قدر همه را بدان.
63. عمر مد کوتاه است.
64. هر قول و قراری را بنویس و با انگشت از طرف مقابل مهر و امضاء بگیر.
65. اگر در کاری ریسک کردی با یک سوم اموالت ریسک کن، که اگر باختی همه چیزت را نبازی.
66. برای حضور در جلسات، حتی یک دقیقه هم تاخیر نکن.
67. نصیحت کردن زمانی اثر دارد که فقط دو نفر باشید.
68. به هر کس لطف کنی تو را ابله می پندارد، اما تو به مردم لطف کن.
69. برای امضای هر چیزی یا هر قرار دادی فرصت بگیر، تا مشورت کنی و تصمیم درستی بگیری.
70. برای حضور در مجالس و مراسم زودتر برو و جلوی همه بنشین.
71. هنر نواختن را یاد بگیر نواختن موسیقی در هیچ سرزمینی گدایی نیست.
72. همیشه برق کفش و خط اتوی لباس تو دیگران را خیره کند، حتی اگر لباس و کفشت کهنه باشند.
73. تخلف راه را کوتاه می کند، اما پر هزینه و پر خطر است.
74. در باره پیشنهادی که به تو می شود کاملا فکر کن، وقت برای نه گفتن بسیار است.
75. اسراف نکن، حتی اگر پولدارترین فرد جهان باشی.
76. هر گاه به کسی اتوموبیل امانت دادی تاریخ و ساعت و روزش را یادداشت کن، شاید روزی مشکل تو را حل کند.
77. پس گرفتن پولی که قرض داده ای کمتر از گدایی نیست.
78. هر طور فکر کنی، همان طور هم می شود.
79. با حسابدار و وکیل خود، جدل نکن.
80. هر گاه در اوج بودی قبل از سقوط استعفا کن.
81. هر ده سال یکبار شرایط به نفع تو می شود، موفقیت در یک شب محال است.
82. به قولی که داده ای عمل کن.
83. گرفتاریهای زندگی جزء زندگی هستند، زیاد نالان نشو، آنها تو را برای ترقی آماده می کنند.
84. زیاد به حافظه های کامپیوتری اطمینان نکن، و اطلاعات مهم و ضروری و محرمانه را حتما بنویس و در گاو صندوق نگه داری کن، چون با فشار یک تکمه پاک می شوند.
85. در چشم کسی که با تو صحبت می کند، با دقت نگاه کن، تا منظورش را بهتر درک کنی.
86. راز و رمز امضای خود را در اختیار کسی نگذار.
87. چک سفید و ننوشته به دست کسی نسپار.
88. غافل نشو، هر روز به خانواده خود بگو که آنان را دوست داری، تظاهرنکن، آنها راست و دروغ را می فهمند.
89. نگه داری هر چیزی مهم تر از خریدن آن است.
90. از کاشتن و داشتن درخت و گل در محیط خانه و کار غافل نباش.
91. فرزند خود را به کار کردن تشویق کن، حتی اگر پولدارترین فرد جهان باشی.
92. دستشویی، محلی آرام برای یاد گیری است.
93. تنبیه کردن، آخرین راه حل نیست، راه دیگری پیدا کن.
94. کنار تخت خواب، قلم و دفتر داشته باش، ایده های بزرگ، گاهی در خواب سراغ تو می آیند.
95. قول نوشته نشده کلک است، مواظب باش.
96. متن هر قرار داد را سه بار بخوان ، سپس آن را امضاء کن.
97. دست پدر و مادر و همسر و معلم خود و کسی را که به تو راه چگونه زیستن آموخته است، ببوس.
98 .وسیله ای برای دفاع از خود آماده باش.
99. تخفیف بگیر، حتی اگر میلیاردر باشی.
100. اگر با کسی قهری به او بدی نکن، شاید دوباره دوست تو شد.
منبع:http://iransun.net

0
0
0
0 نفر

5 نظر

  1. سلام
    مرسی گلم
  2. ممنون.جالب بود.
  3. با سلام عالی وواقعیت دارد البته بعض 000متشکرم
  4. سلام
    تشکر....
  5. سلام دوستان عزیز...سپاس از لطفتون smiley17
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.