دنیا ی نلسون ماندلا

16 شهریور 1394   یاس سفید 1385   مطالب و مقالات   0 نظر   195 بازدید   |

سکوت گورستان را می شنوی؟!
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد!
می رسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود...
خاک آنتن نمی دهد، که نمی دهد!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ...
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖ...
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ که ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ می کند...
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ...
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ کشیده ای؟!
ﭘﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ...
ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ بکش...
ﻋﻤﯿﻖ...
عشق ﺭﺍ...
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ...
بودن را...
ﺑﭽﺶ...
ﺑﺒﯿﻦ...
ﻟﻤﺲ کن...
ﻭ ﺑﺎ تک تک ﺳﻠﻮل هایت لبخند بزن...
انسان ها آفریده شده اند؛
که به آنها عشق ورزیده شود...
اشیاء ساخته شده اند؛
که مورد استفاده قرار بگیرند...
دلیل آشفتگی های دنیا این است؛
که به اشیاء عشق ورزیده می شود
و انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند!

«نلسون ماندلا»

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.