چرا عاقلان را نصیحت کنیم؟
بیایید از عشق صحبت کنیم

تمام عبادات ما عادت است
به بی عادتی کاش عادت کنیم

چه اشکال دارد پس از هر نماز
دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟

به هنگام نیت برای نماز
به آلاله ها قصد قربت کنیم؟

چه اشکال دارد که در هر قنوت
دمی بشنو از نی، حکایت کنیم؟

چه اشکال دارد در آیینه ها
جمال خدا را زیارت کنیم؟

اگر ((عشق)) خود علت اصلی است
چرا بحث ((معلول)) و ((علت)) کنیم؟

بیا جیب احساس و اندیشه را
پر از نقل مهر و محبت کنیم

بیایید تا عین، عین القضات
میان دل و دین قضاوت کنیم

بگو قافیه سست یا نادرست
همین بس که ما ساده صحبت کنیم

خدایا دلی آفتابی بده
که از باغ گلها حمایت کنیم

رعایت کن آن عاشقی را که گفت:
((بیا عاشقی را رعایت کنیم)).
قیصر امین پور
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.