کشور کویت با BMI متوسط 5/27 برای مردان و 4/31 برای زنان در صدر این جدول قرار دارد. البته میانگین BMI جمعیتی این کشور 5/29 است و در میان 10 کشور عربی زبان دنیا کویت پرچمدار است و کشورهای مصر، ایالات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، اردن، قطر، لبنان، سوریه و عراق به ترتیب با میانگین BMI 4/28، 28، 4/27، 3/27، 2/27، 8/26، 26، 8/25 و 25 بعد از کویت در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
تعداد عاشقان فستفود در ایالاتمتحده به قدری زیاد است که همه تصور میکردند ایالاتمتحده چاقترین کشور دنیاست اما این نمودار نشان داد که این کشور با میانگین BMI 5/26 برای مردان، میانگینBMI 29 برای زنان و میانگین BMI 8/28 برای کل جمعیت، در رده دوم چاقترین کشورها قرار دارد.۵۱ درصد زنانی که اهل ایالات متحده هستند معتقدند، همسرشان چاق است و ۶۸ درصد مردم این کشور میگویند چاقی و اضافه وزن در کشورشان هر روز در حال افزایش است. طبق آمار، برای زنان این کشور یکی از ملاکهای اصلی ازدواج در این کشور، تناسب اندام آقایان است!
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.