برخيز علي اصغر خيبر تو هم برو
برخيز علي اصغر خيبر تو هم برو

اشعار شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام
لب تر كن از پياله ي كوثر توهم برو
لب تر كن از پياله ي كوثر توهم برو

برخيز علي اصغر خيبر تو هم برواز صبح گريه كردي و دل شوره داشتي

ديدي رسيد نوبتت اخر توهم بروشش ماه ميشود به تو من خو گرفته ام

باشد، عصاي پيري مادر توهم بروفكر دل شكسته ي عمه نمي كني؟

كم بود داغ قاسم و اكبر؟ تو هم بروهر شعبه ي سه شعبه براي تو نيزه ايست

در بزم تيرو نيزه و خنجر توهم بروبعد از عموت ماندت اصلا ً صلاح نيست

او رفت پيش ساقي كوثر توهم بروتا خيمه ها هنوز به غارت نرفته است

قبل از شروع معركه بهتر.... تو هم برو


تو را به جان عزیزت بخواب عزیز دلم


تو را به جان عزیزت بخواب عزیز دلم

ببین که حال دلم شد خراب عزیز دلمنفس نفس نزن این گونه ای همه نفسم

مکن تو مادر خود را عذاب عزیز دلمتو رو به قبله شدی از عطش وَ می گردد

برای تو جگر آب، آب عزیز دلمهنوز راه نیفتاده ای مبارز من

مکن برای شهادت شتاب عزیز دلمبگو که تیر سه شعبه میان این همه یل
تو را نموده چرا انتخاب عزیز دلم؟


نگو که می شود آخر محاسن بابا

به خون حلق ظریفت خضاب عزیز دلمنشد دعای دلم مستجاب اما

دعای حرمله شد مستجاب عزیز دلم
سید جواد پرئی

میلاد حسنیگردآوری:بخش مذهبی بیتوته 

2
2
0
2 نفر

1 نظر

  1. سلام عزیزم خیلی قشنگ بود
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.