خوشبختی!
به همین سادگی !
صبح ها که از خواب بیدار میشوید ؛ دستگاه عیب سنج و ایرادگیر وجودتان را از کار بیندازید . قول می دهیم خورشید درخشان تر ؛ پرنده ها خوش آوازتر ؛ مردم مهربان تر، و حتی کسب و کارتان پر برگت تر خواهد شد. در معادلات زندگی هیچ گاه از علامت کنفی استفاده نکنید ؛ به خاطر داشته باشید که تفکر منفی از آن چنان قدرتی برخوردار است که می تواند با قرار گرفتن درپشت یک معادله بزرگ زندگی ؛ همه علامت های مثبت آن تغییر داده و مانند خود منفی بسازد . هیچ گاه در گره زدن طناب پاره شده دوستی تعلل به خرج ندهید ؛ گاهی اوغات غرور بیجا سبب می شود که حتی همسران خوب توجهی به گسستگی ریسمان بین خود ننماید . مطمئن باشید گره زدن به خاطر کمتر نمودن طول طناب ؛ نزدیکی را بیشتر می کند.
آنتن های ذهن تان را تنها به سوی ایستگاه هایی تنظیم کنید که شبانه روز امواج مثبت پخش میکند . کاری کنید که کارکنان ایستگاه هایی منفی از شدت بیکاری اخراج شوند . دلتان را تبدیل به اقیانوس آرام نمایید . نه یک مرداب ناچیز فکر نمیکنید حتی تصور اقیانوس هم احساسی از عظمت و پهناوری را در دل ایجاد کند؟ آنها در دل هایشان مرداب است یا کوچک ترین حادثه ای به تلاطم می افتد ، بر عکس کسانی که شدیدترین گرداب ها و جریان های حوادث هم آرامش شان را بر هم بخواهد زد.
سعی کنید قلبی مقاوم داشته باشید ، قلبی که مقابل گرم و سرد حوادث و ضربه های عاطفی همچون ظروف چینی با اندک ضربه ای خرد نشود . تجربه های تلخ و شیرین زندگی را مانند یک درس فهمیدنی بدانید و نه حفظ کردنی ؛ چرا که مطالب حفظ شده پس از مدت زمانی در ذهن پاک می شوند.
همواره مصصم باشید تا به استفاده از جلا دهنده هایی همچون دعا و نیایش روح و وروانتان را پاکی و طراوت بخشید .
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.