گابریل گارسیا مارکز (زیروبم3)

20 آبان 1394   حنان   مطالب و مقالات   0 نظر   316 بازدید   |


گابریل گارسیا مارکز (زیروبم3)

در 15 سالگی اموختم که مادران از همه بهتر می دانند و گاهی اوقات پدران هم.
در 20 سالگی یاد گرفتم که کار خلاف فایده ای ندار حتی اگر با مهارت انجام شود
در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد مادر را از داشتن یک روز هشت ساعته و پدر را از داشتن یک شب هشت ساعته محروم می کند
در 30 سالگی پی بردم که قدرت جاذبه مرد و جاذبه قدرت زن است
در 35 سالگی متوجه شدم که اینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد بلکه چیزی است که خود می سازد
در 40 سالگی اموختم که رمز خوشبخت زیستن در ان نیست که کاری را که دوست بداریم انجام دهیم بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست بداریم
در 45 سالگی یاد گرفتم که 10%از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و90 % ان است که چگونه نسبت به ان واکنش نشان می دهد
در 50 سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان است و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است
در 55 سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب
در 60 سالگی متوجه شدم که بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید
در 65 سالگی اموختم که انسان برای لذت بردن از عمری دراز باید بعد از خوردن انچه لازم است انچه را نیز که میل دارد بخورد
در 70 سالگی یاد گرفتم که زندگی مساله در اختیار داشتن کارت های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت های بد است
در 75 سالگی دانستم که انسان تا وقتی فکر می کند نارس است به رشد و کمال خود ادامه می دهد و به محض انکه گمان کرد رسیده شده است دچارافت می شود
در 80 سالگس پی بردم که دوست داشتن و مورد صحبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیاست
در 85 سالگی دریافتم که همانا ز ندگی زیباست

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.