شادی
A-Accept: پدیرا باشید،دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید ،رفتارها و نظرات آنها را درک کنید.

B-Brrakaway: خودتان را جدا سازید ،خودرا از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود ،جدا سازید.

C-Creat: خلق کنید ، خانواده ای از دوستان و آشنایان و آشنایانتان تشکیل دهیدو با آنها امیدها ،آرزوها ،ناراحتی ها و شادی هایتان را شریک شوید.

D-Decide:تصمیم بگیرید که در زندگی موفق باشید. در آن صورت راهش را به طرف شما پیدا میکند و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد.

E-Explore:کاوشگر باشید ،جستجو و آزمایش کنید . دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و شماهم قادرید چیزهای زیادی را ارائه دهید . هرزمان که کار جدیدی را آزمایش می کنید خودتان را بیشتر می شناسید.

F-Forgive: ببخشید ،ببخشید و فراموش کنید . کینه فقط بارتان را سنگین تر می کند و الهام بخش نا خوشایندی است . از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند.

G-Grow: رشد کنید ،عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنید تا نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان شوند.

H-Hope:امیدوار باشید، به بهترین چیزها امید داشته باشید و هرگز فراموش نکنید که هر چیزی امکانپذیر است ، البته اگر در کارتان پشتکار داشته باشید و از خدا کمک بخواهید.

I-Ignore:نادیده بگیرید ،امواج منفی را نادیده بگیرید . روی اهدافتان تمرکز کنید و موفقیت های گذشته را بخاطر بسپارید . پیروزی های گذشته نشانه و رابطی برای موفقیت های آینده هستند.

J-Journey: سفر کنید ،به جاهای جدید سر بزنید و با فکر روشن ، امکانات جدید را آزمایش کنید . سعی کنید هر روز چیزهای جدیدی را بیاموزید ،بدین صورت رشد خواهید کرد و احساس زنده بودن می کنید.

K-Know:بدانید ،بدانید که هر مساله ای هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد حل خواهد شد . همانطور که گرمای مطبوع و دلپذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسا ی زمستان می آید.

L-Love: دوست بدارید ،اجازه دهید که عشق به جای نفرت ،قلبتان را پر کند . زمانی که نفرت در فلب شما ساکن است هیچ فضای خالی برای عشق وجود ندارد ؛ اما موقعی که عشق در قلبتان شما ساکن است . تمام خوشبختی و شادی در وجودتان قرار دارد.

M-Manage:مدیر باشید ، برزمان مدیریت داشته باشید ، تا استرس و نگرانی کمتری شما را رنج دهد . استفاده درست از زمان با عث می شود که روی موضوعات مهم بهتر تمرکز کنید.

N-Notice:توجه کنید ، هرگز افراد فقیر ،نا امید ،رنج کشیده و ضعیف را نا دیده نگیرید و هر نوع کمکی را که قادرید به این افراد ارائه دهید از آنان دریغ نکنید.

O-Open: باز کنید ، چشمهایتان را باز کنید و به تمام زیبا ییهایی که در اطرافتان وجود دارد نگاه کنید ، حتی در سخت ترین و بد ترین شرایط ، چیزهای زیادی برای سپاسگزاری وجود دارد.

P-Play : بازی و تفریح و سر گرمی داشته باشید . بدانید که موفقیت بدون شادی و لذت های مشروع ،مفهومی ندارد.

Q-Question:سوال کنید ، چیزهایی راکه نمیدانید ،بپرسید ، زیرا که شما برای یادگرفتن به این کره خاکی آمده اید.

R-Relax: آرامش داشته باشید ، اجازه ندهید که نگرانی و استرس برزندگی شما حاکم شود و به یاد داشته باشید که همه چیز در نهایت درست خواهد شد.

S-Share: سهیم شوید ، استعداد ها ، مهارتها ، دانش و توانا ییهایتان را با دیگران تقسیم کنید ، زیرا هزاران برابرآن ، به سمت خودتان بر میگردد.

T-Try: تلاش کنید ، جتی زمانی که رو یاهایتان غیر ممکن به نظر میرسند تلاشتان را بکنید . با تلاش و مشارکت در انجام کارها ماهر و خبره می شوید.

U-Use: استفاده کنید ، از استعدادها و توانایی هایتان به عنوان بهترین هدیه استفاده کنید . استعداد هایی که تلف شوند ارزشی ندارند. استفاده صحیح از استعداد ها و تواناییهایتان برای شما پاداش های غیر منتظره ای به دنبال دارد.

V-Value: احترام بگذارید ، برای دوستان و اقوامی که حمایت و تشویقتان کرده اند، ارزش قایل شوید وهر کاری که از دستتان بر میآید برای آنها انجام دهید.

X- X-Ray: اشعه ایکس ، با دقت و شبیه اشعه ایکس به قلب های انساهای اطراف خود بنگرید در نتیجه ، زیبایی و خوبی را در قلب آنها خواهید دید.

Y-Yield: اجازه دهید ، اجازه دهید که صداقت و درستکاری وارد زندگیتان شود. اگر شما در راه درستی حرکت کنید در انتها خوشبختی را خواهید یافت.

Z-Zoom: تمرکز کنید ، زمانی که خاطرات تلخ ، ذهنتان را پر کرده است . به جاهای شاد بروید ، اجازه ندهید که تلخی ها مانع رسیدن شما به اهدافتان شود. در عوض روی توانایی ها ، رویاها و فردایی روشن تمرکز کنید.
منبع : کتاب (بندگان خدا و معجزه عشق)
نویسنده : اکبر رضایی مولان 


1
1
0
1 نفر

2 نظر

 1. بسیار ممنون رعنا جان

  بسیار ممنون رعنا جان

  بسیار ممنون رعنا جان

  بسیار ممنون رعنا جان

  بسیار ممنون رعنا جان
 2. خیلی قشنگ بود،ممنون دوست عزیز.
  امیدوارم متن زندگی همه مون با همین الفباها نوشته و خوانده شود.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.