طبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشک


بسیار صبر باید، تا آن طبیب دل را

در کوی دردمندان، روزی گذر بباشد
سعدی

طبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشکطبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشک


اگر به حسن تو باشد طبیب در آفاق

کس از خدای نخواهد شفای رنجوری
سعدی


طبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشکطبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشک


به خدا اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم

برو ای طبیبم از سر که دوا نمی‌پذیرم
سعدی


طبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشکطبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشک


درد من بر من از طبیب من است

از که جویم دوا و درمانش
سعدی


طبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشکطبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشک


گر طبيبانه بيايي به سر بالينم

به دو عالم ندهم لذت بيماري را
سعدي


طبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشکطبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشک


عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست
حافظ


طبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشک


دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید

هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت
حافظ


طبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشکطبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشک


دردم نهفته به ز طبیبان مدعی

باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
حافظ


طبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشکطبیب در اشعار بزرگان به هممراه پوستر تبریک روز پزشک


گویی چه چاره دارم کان عشق را شکارم

بیمار عشق زارم ای تو طبیب حاذق
مولانا

دست به دست جز او می‌نسپارد دلم

زانک طبیب غم این دل بیمارم اوست
مولانا

طبیب ما یکی نامهربانست

که گویی هیچ رنجوری ندارد
سعدی

آسایشست رنج کشیدن به بوی آنک

روزی طبیب بر سر بیمار بگذرد
سعدی

مرض عشق نه دردیست که می‌شاید گفت

با طبیبان که در این باب نه دانشمندند
سعدی0
-1
1
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.