قانون جاذبه نیرومندترین قانون عالم

قانون جاذبه نیرومندترین قانون عالمقانون جاذبه نیرومندترین قانون عالم


هر اندیشه ارتعاشی دارد، هر اندیشه علائمی منتشر می کند و هر اندیشه علائمی مشابه خود را جذب می کند. این فرایند را قانون جاذبه می نامیم. قانون جاذبه می گوید: هر چیزی جذب شبیه به خود می شود و براساس این قانون نیرومند، افکاری که با یکدیگر جفت و جور هستند در یک خط قرار می گیرند.
هنگامی که پیچ رادیو را می چرخانید تا با امواجی که از برج فرستنده ارسال می شود هماهنگ شود از این قانون استفاده می کنید. می دانید فرکانسهای رادیویی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و قانون جاذبه نیز چنین می گوید. بنابراین گرچه طبیعت شما چنین اقتضا می کند که آرزوهایی در دل بپرورانید، ولی باید ارتعاشات شما با ماهیت آن ارتعاشات هماهنگ و در توازن باشد تا آرزوهایتان برآورده شود.

توجه خود را بر چه معطوف می کنید؟
توجه شما بر هر چه معطوف شود باعث انتشار ارتعاشاتی می گردد و این ارتعاشات معادل خواسته ی شماست و معادل است با هدفی که می خواهید آن را جذب کنید. اگر چیزی می خواهید که آن را ندارید، کافی است توجه خود را بر آن معطوف کنید و بعد براساس قانون جاذبه، آن چیز را به سوی خود جلب کنید تا براساس این قانون ارتعاشاتی از شما به سوی آن فرستاده شود و آن چیز یا آن تجربه برایتان روی دهد. 
همچنین اگر چیزی هست که نمی خواهید آن را داشته باشید و توجه خود رابرنداشتن آن معطوف می کنید، بنابر همین قانون، ارتعاشات شما بر نداشتن آن معطوف می شود. بنابراین به سوی شما جلب نخواهد شد. 

چطور می توانم بدانم که چه چیزی را جذب می کنم؟
کلید جذب چیزی که در آرزویش هستید آن است که ارتعاشات وجود شما با آنچه مورد آرزوی شماست هماهنگی پیدا کند و ساده ترین راه برای دسترسی به هماهنگی ارتعاشات، آن است که تصور کنید صاحب آن چیز شده اید. وانمود کنید که در حیطه تجربه شما قرار گرفته است، افکار خود را به سوی لذت بردن از آن تجربه معطوف کنید و با این کار اجازه ورود آن چیز یا تجربه را به زندگی خود می دهید.
اکنون با توجه به نوع احساسی که دارید می توانید به راحتی بفهمید که توجهتان از ته دل به این آرزو معطوف شد. یا آن که آن را واقعاً نمی خواهید.
وقتی خواسته تان جذب شده یا وقتی احساس خوبی دارید معنایش آن است که گستردگی عواطف شما از احساس رضایت و انتظار تا اشتیاق و شادی وسعت یافته است. اما اگر احساس بدبینی، اضطراب، ناامیدی و خشم تا عدم امنیت و افسردگی دارید پس آرزویتان تحقق پیدا نخواهد کرد. هنگامی که آگاهانه از عواطف خود باخبر شوید همیشه خواهید دانست که بخش پذیرنده خلاقیت شما چگونه عمل می کند و دچار این اشتباه نمی شوید که چرا وقایع به نحوی دیگر پیش می روند. عواطف شما سامانه راهنمای شگفت انگیزی برای شما فراهم می کنند و اگر به آنها توجه نشان دهید، می توانید خود را به سوی هر چه آرزو دارید رهنمون کنید.

به هر چه فکر کنید، به آن می رسید چه آن را بخواهید و چه نخواهید
بر طبق قانون عمومی جاذبه، به هر چه مکرر فکر کنید جوهره آن را به سوی خود جلب می کنید. بنابراین اگر بطور دائم به آنچه می خواهید فکر کنید تجارب زندگی شما همان چیز را منعکس خواهند کرد. و به همین ترتیب، اگر بطور دائم به آنچه نمی خواهید فکر نکنید آن چیز وارد زندگی شما نخواهد شد.
فکر کردن به چیزها درست مثل برنامه ریزی برای آینده است. وقتی در فکر خود به ستایش از چیزی می پردازید در حال برنامه ریزی هستید. وقتی نگرانید در حال برنامه ریزی هستید. نگرانی چیزی را در ذهن شما می آفریندکه نمی خواهید. هر فکر، هر اندیشه، هر چیز، هر موجود از ارتعاش درست شده است. بنابراین وقتی بر چیزی تمرکز می کنید، حتی برای لحظه ای کوتاه، ارتعاشات وجود شما، ارتعاشات آنچه را آرزویش را دارید منعکس می کند. هر چه بیشتر درباره آن چیز فکر کنید بیشتر مانند آن ارتعاش پیدا می کنید. هر چه بیشتر مانند آن ارتعاش کنید، بیشتر آن چیز را به سوی خود جلب می کنید. آن تمایل به جذب تا زمانی ادامه پیدا می کند که ارتعاش دیگری نظر شما را جلب کند. هیچ چیز در زندگی شما اتفاق نمی افتد مگر آن که آن را به فکر خود راه داده باشید. از آن جا که هیچ استثنایی در قانون نیرومند جاذبه وجود ندارد شناخت کامل آن راحت به دست می آید. هنگامی که آنچه را فکر کرده اید به دست آورید و از آن مهم تر وقتی که از افکار خود آگاهی دارید در موقعیتی هستید که تسلط کامل بر تجربیات و وقایع زندگی خود دارید.

ارتعاشات شما چقدر از ارتعاشات دیگران متفاوت است
در این جا به چند مثال می پردازیم. تفاوت زیادی میان ارتعاشات شما زمانی که به ستایش از همسر خود می پردازید اما در فکر خود می خواهید با همسر خود نوع دیگری رفتار کنید وجود دارد. رفتار شما با همسرتان بدون استثناء، نشانه ی غلبه افکار شماست. زیرا اگر چه ممکن است بطور آگاهانه به آن فکر نکنید اما افکار، ناخودآگاه در نوع روابط شما تأثیر می گذارد.
آرزوی شما برای بهبود شرایط مالیتان در صورتی که به همسایه خود حسادت می کنید، برآورده نخواهد شد. زیرا ارتعاشات آرزوی شما با ارتعاشات حسادت متفاوت هستند. فهم و درک طبیعت ارتعاشات وجودتان کمک می کند تا بتوانید به آسانی و با اراده خود آنچه را می خواهید محقق کنید. بعد همراه با حوصله و تمرین متوجه می شوید که همه آرزوهایتان به وقوع خواهد پیوست.
شما می توانید انرژی ارتعاشی را به سوی خود جذب کنید.
شما آگاهی دارید.
شما انرژی هستید.
شما ارتعاش هستید.
شما الکتریسیته اید.
شما از جنس انرژی مبدأ هستید.
شما خالقید.
شما دارای ذهنی فعالید.
شما کسی هستید که می توانید انرژی که عالم را ساخته به سوی خود جذب کنید و این انرژی همه جا موجود است. شما موجودی خلاق و نابغه هستید که می توانید از طریق این انرژی افکاری نو، خلاقانه و بدیع را جذب کنید. اگر چه ممکن است برایتان عجیب باشد، اما سعی کنید خود را همچون موجودی با ارتعاشات دائم ببینید زیرا دنیای ما از ارتعاشات تشکیل شده و قوانینی که بر این جهان حاکمند براساس ارتعاش شکل گرفته است. هنگامی که آگاهانه با قوانین کائنات یکی شوید و این درک را به دست آورید که چرا پدیده ها به این طریق واکنش نشان می دهند تمام ابهامات و تناقضها از میان می رود و جای آن را درک و وضوح می گیرد . تردید و ترس جای خود را به یقین می دهد و نشاط ماحصل همه تجربیات شما خواهد بود.
هنگامی که آرزوها و عقاید شما با ارتعاشات وجود شما هماهنگی دارند
هر چیزی جذب شبیه به خود می شود. بنابراین ارتعاشات وجود شما می باید با ارتعاشات آرزوهایتان یکی باشد تا آن آرزوها برآورده شود. نمی توانید آرزوی چیزی را داشته باشید و از طرفی فقدان آن را آرزو کنید. زیرا فرکانسهای ارتعاشاتِ آرزویِ حضورِ چیزی با فرکانسهایِ فقدان آن چیز در تعارضند.
کل فرایند عالم از وجود شما بهره می برد
هنگامی که آرزوی خاصی در وجود شما تبلور پیدا می کند و بدین علت که خالق عالم صدای شما را می شنود و به درخواست شما پاسخ می دهد، جهانی که همه ما در آن زندگی می کنیم توسعه می یابد و بزرگتر می شود. چه اتفاق شگفت انگیزی!

کشف دوباره هنر پذیرش سعادتمند بودن
می خواهیم دوباره کشف کنید که قابلیتی ذاتی دارید که سعادتمند باشید. زیرا سعادت در وجود شما پنهان شده و آن را از یاد برده اید. در جهان جریان ثابت و نامحدودی از سعادت جاری است و می باید اجازه دهید تا این سعادت به سوی شما جذب شود. ما این هنر را، هنر پذیرش می نامیم. این هنر، هنر پذیرش سعادت و رفاه است. هنر پذیرش یعنی مقاومت نکردن در برابر سعادتی که مستحق آن هستید.
سعادتی که همه مستحق آنند و برای همه طبیعی است. سعادتی که میراث شماست. جزء وجود منبع خلقت و وجود خود شماست. اکنون بدانید این کتاب نوشته شده تا اطلاعات مورد نیاز را برای دریافت آنچه مستحقش هستید بدست آورید.

منبع: کتاب "بخواهید تا به شما داده شود"
نویسنده: استرو جری هیکس

آموزش سنتور در آموزشگاه موسیقی همراز

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.