اسم من به است 

خواص میوه بهخواص میوه بهمنبع ويتامين هاى مختلف هستم. با آش من به مبارزه با امراض معدى برويد. پوست من براى از بين بردن چين و چروك پوست مفيد است. براى نرمى سينه و تنگی نفس مرا تجويز كنيد.

اسم من به است، به من بهى و آبى هم مى گويند و اعراب مرا سفرجل مى خوانند. زادگاه اوليه من ايران است و در نام لاتينى من كلمه ايرانى به چشم مى خورد. من داراى انواع جنگلى - ترش - شيرين و ميخوش هستم. بهترين نوع من پيوندى است كه آنرا روى تنه ى زالزالك پيوند كرده باشند. نوع جنگلى من گس است و آن را "به شغال" مى خوانند. قابل خوردن نيست ولى بهدانه آن بهتر از دانه پيوندى است.

آب جوشانده و پخته من مقوى و قابض است، آب ميوه من كه به وسيله ماشين هاى فشارى گرفته شود، ملين بوده طبل شكم را خالى مى كند و در كوچك كردن شكم مؤثر است. شربت ساده من كه به شربت به معروف است، براى درمان ورم روده مفيد مى باشد و شربت به ليمو مقوى قلب و معده بوده و ايجاد سرور مى نمايد. آش من غذاى گوارايى براى امراض معدى است و خورش به نيز همتاى آن مى باشد. آب ميوه من براى معالجه اسهال خونى و خونريزى معدى تجويز شده است و دمكرده شكوفه من (سى گرم در ليتر) سرفه را تسكين مى دهد. اگر پوست ميوه ى مرا پانزده روز در الكل خيس كنند، و با آب آن صورت را مالش دهند، چين و چروك را از بين مى برد.

وجود ويتامين هاى ب در من سبب شده است كه اعصاب را تقويت كنم و جوانى را پايدار سازم. با آب جوشانده من مى توان معده و روده را شست. نوع ترش من در تقويت معده بهتر از شيرين است. نوع شيرين من مسرور كننده و مقوى معده است. زياده روى در خوردن به ترش مسهل است. عصاره ميوه من مانع خونريزى و قى و تشنگى است.

يكى از پزشكان قديم ايران معتقد است كه زياده روى در خوردن به ترش و ميخوش باعث سكسكه است. خوردن ميوه خام من مخصوصا شاداب و شيرين آن جهت معالجه وسواس و تسكين دردسر و آبريزش بينى و تقويت كبد و معده مفيد مى باشد، اشتها را زياد مى كند. بهترين خاصيت ميوه من حفظ جنين از سقط است و نوزاد را خوش آب و رنگ مى نمايم.

ميوه من بوى بد دهان را از بين مى برد. يرقان را معالجه مى نمايد و التهاب معده را تسكين مى دهد و براى تسكين درد قسمت بالاى معده توصيه شده است. ميوه من از ويار زنان باردار جلوگيرى مى كند. اگر ميوه مرا زير آتش تنورى نماييد، به حدى كه رنگ آن تيره شود و بخوريد اسهال مزمن را معالجه مى كند مخصوصا اگر وسط ميوه مرا خالى كرده و دانه ها را برداشته و به جاى آن جوزبويا گذاشته باشند.

مسكن تشنگى و حرارت معده است. مرباى من با آب نعناع براى جلوگيرى از قى به كار مى رود، شكوفه تازه من مسكن سينه، قابض و مسكن درد سر و قى كردن است. مقوى قلب، دماغ و معده بوده و اثرى نيكو دارد. مرباى ميوه من جهت درمان سرفه و تنگی نفس سودبخش مى باشد. ضماد ميوه و برگ درخت من جهت فرو بردن ورمهاى گرم، مخصوصا ورم چشم نافع است. از اين ضماد مى توان براى رفع سوزش محل نيش حشرات سمى استفاده نمود. ضماد برگ من به تنهايى جهت معالجه زخمهاى چركى مفيد مى باشد. كرك روى پوست من بسيار قابض است و براى گلو و آواز خوب نيست.

بهدانه
من دانه به هستم و بيشتر از انواع جنگلى آن بدست مى آيم، لعاب من در نرم كردن سينه و درمان سرفه شهرت زياد دارد. معده را نرم مى كنم، بدون آن كه بعدا توليد يبوست نمايم. لعاب من گلو را نرم مى كند، سرفه خشك را آسان مى نمايد. حرارت معده و تب را تسكين مى دهد سوزش دهان و زبان را درمان مى كند و يبوست را برطرف مى نمايد. 
لعاب من جهت آفتاب زدگى و سوختن با آتش و دفع ضرر تابش آفتاب نافع است. شما كه به دريا مى رويد، قبلا پوست خود را با لعاب من نرم كنيد تا از آفتاب زدگى جلوگيرى نماييد. جويدن من كندى دندان را برطرف مى كند. 
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.