ارزیابی رویاها

27 بهمن 1398   azizi   مطالب و مقالات, موفقیت   0 نظر   24 بازدید   |

ارزیابی رویاها

ارزیابی رویاارزیابی رویا


چه وقت از این فرایند استفاده کنید:
وقتی که می خواهید بدانید چرا خواب بخصوصی دیده اید. وقتی می خواهید از سطح ارتعاشات خود آگاه شوید و بدانید میزان جذب شما در چه حدی است و قبل از آن که خواسته هایتان در زندگی شما ظاهر شوند در چه مرحله ای از خلاقیت قرار دارید. مرحله ارزیابی رویا هنگامی برای شما مفید است که درجه گستره ی عاطفی شما جایی مابین 1: نشاط/ آگاهی / اختیار داشتن/ آزادی / عشق / سپاسگزاری و22 : ترس / اندوه / افسردگی / ناامیدی / نداشتن برنامه باشد. (درجه احساس: 1: نشاط / آگاهی / پذیرش / آزادی / عشق / سپاسگزاری- 2: شور و هیجان- 3: اشتیاق / شادی- 4: توقعات مثبت / باور- 5: خوش بینی- 6: امیدوار بودن- 7: رضایت- 8: ملال- 9: بدبینی- 10: سرخوردگی / بیقراری / بی صبری- 11: آشفته بودن- 12: مأیوس بودن- 13: تردید- 14: نگرانی- 15: ملامت کردن- 16: ناامیدی- 17: خشم- 18: انتقام- 19: نفرت / خشم- 20: حسادت- 21: عدم امنیت / احساس گناه / ناشایستگی- 22: ترس / اندوه / افسردگی / ناامیدی / نداشتن توانایی) 

آنچه درباره اش فکر می کنید و آنچه در زندگی شما ظاهر می شود ارتعاشات همسانی دارند. به همین ترتیب آنچه درباره اش فکر می کنید و آنچه در خواب می بینید ارتعاشاتشان یکی است.

فکر غالب در ذهن شما معمولاً به واقعیت می پیوندد و هنگامی که رابطه ی مستقیم میان افکار و احساس خود و آنچه در زندگی تان به وقوع می پیوندد را درک کردید، می توانید کاملاً پیش بینی کنید چه اتفاقاتی برایتان می افتد.

بسیار خوب است که از افکار خود آگاه باشید و قبل از آن که به وقوع بپیوندند، بدانید که در حال خلق چه هستید. اما آگاهی از این موضوع هم لازم است که بعد از آن که اتفاقی برایتان افتاد بدانید چه افکاری به وقوع این اتفاق منجر شده است.

وقتی خوابی می بینید این خواب در هماهنگی با افکار شماست. بنابراین هر خوابی ساخته ی ذهن شماست و نمی توانید خوابی ببینید که ذهن شما آن را نساخته است. خلاصه ی تجربیات و افکار شما به نوعی در زندگی شما بازتاب پیدا می کند اما این بازتاب خیلی سریع در رؤیاها اتفاق می افتد.

بنابراین فهم این که در چه وضعیتی قرار دارید بسیار مهم است. اگر در مرحله خلق چیزی هستید که آن را نمی خواهید خیلی ساده تر است که قبل از به وقوع پیوستن آن چیز فکر خود را تغییر دهید.

مرحله ارزیابی رؤیاها به شرح زیر است: هنگامی که به رختخواب می روید اول از همه بدانید که رؤیاهای شما بازتاب افکار شماست. به خود بگویید: قصد من این است که خوب استراحت کنم و سرحال از خواب بیدار شوم. اگر لازم است که چیزی را هنگام بیدار شدن به یاد داشته باشم، آن چیز به یادم خواهد ماند. بعد، هنگامی که از خواب بیدار شدید قبل از بلند شدن چند دقیقه در همان وضع بمانید و از خود بپرسید، آیا چیزی از خواب به یادم مانده؟

گرچه ممکن است در طول روز قسمتهای مختلفی از رویا را به یاد بیاورید اما بهترین موقعیت برای به یاد آوردن رؤیا همان وقتی است که بیدار می شوید. وقتی خواب را به یاد آوردید ببینید در حین خواب دیدن چه احساسی داشتید زیرا احساس شما از جزئیات آن خواب مهم تر است. خوابهای پرمعنای شما همیشه با نوعی احساس همراه است.

این احساس ممکن است بد باشد یا خوب. اما با احساسی همراه است که باید آن احساس را تشخیص دهید. اگر با احساس خوبی از خوابی که دیده اید بیدار شدید یقین بدانید افکاری غالب شما در جهت همان چیزی است که می خواهید.

اگر از خوابی بیدار شدید که احساس بدی داشتید افکار شما در جهت چیزی است که آن را نمی خواهید. البته مهم نیست د رکدام مرحله از ظهور وقایع و حوادث هستید. اگر تصمیم جدیدی بگیرید وقایع تغییر خواهند کرد و مطابق میل شما خواهند شد. هنگامی که متوجه شدید خوابهای شما احساس بدی در شما به وجود می آورند می توانید افکار خود را تغییر دهید.

وقتی خوابهای شما مثبت شد می فهمید که در مسیری هستید که وقایع بهتری برایتان رخ خواهد داد. هنگامی که از خواب بدی بیدار شدید، نگران نباشید؛ در عوض خوشحال باشید که به شما درباره چیزی یا تجربه ای که نمی خواهید هشدار داده شده است. نوشتن خوابهایی که می بینید کار سودمندی است؛ اما ثبت جزئیات چندان به کار شما نمی آید.

بیشتر زمینه کلی خواب، مکانی که خواب در آن اتفاق می افتد و آدمهایی که در خواب ظاهر می شوند و احساسی که درباره ی خواب دارید را در نظر بگیرید. بنابراین هنگامی که احساس خود را بعد از خواب تشخیص دادید و خواستید این احساس را تغییر دهید به مرحله 22 حدود تغییرات احساسی شما، مراجعه کنید.

خوابها کمابیش از وضعیت شما در آینده خبر می دهند
اگر چیزی باشد که بخواهید و در زندگیتان اثری از آن نیست. برای مثال بخواهید که خوب و خوش باشید ولی هیچگاه خوب و خوش نبوده اید؛ یا وضع مالی خوبی داشته باشید اما وضع مالی تان خوب نباشد.

درباره چیزی که می خواهید و دلیل این خواستن با خود درونی خود صحبت کنید و بگذارید خود درونیتان درخواب تصاویری به شما ارایه کند که انرژیتان را به سوی آن تصاویر بفرستید و این کار باعث می شود که حالت ارتعاشی به حدی برسد که می خواهید و بعد قانون جاذبه آن چیز را به طرف شما جلب خواهد کرد.

اگر جزئیات خواب خود را بررسی کنید می توانید کمابیش وضعیت خود را در آینده نیز تعیین کنید و اگر نمی خواهید وضعیت شما مطابق شرایط خوابهایتان شود می توانید کاری برای تغییر آن انجام دهید.

منبع: کتاب "بخواهید تا به شما داده شود"
نویسنده: استرو جری هیکس
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.