زبان خوراکی ها: اسم من نعنا است

21 اسفند 1398   azizi   مطالب و مقالات, تغذیه   0 نظر   40 بازدید   |

اسم من نعناع است

خواص نعناعخواص نعناع


ضد تشنج، محرك و نيروبخش هستم. سكسكه و تنگی نفس را شفا مى دهم. اگر به دستورى كه داده ايم عمل كنيد، از سردرد راحت خواهيد شد. ترشحات معده را كم مى كنم و عفونت ها را از بين مي‌برم.

هنگامى كه سبزى فروش هاى دوره گرد آهنگ گل پونه، نعنا پونه را مى خوانند همه مى دانند كه نزديك بهار شده و نوروز باستانى به زودى خواهد رسيد. در بين سبزى ها، من يادآور طراوت بهار مى باشم، به همين جهت موقع را مغتنم شمرده و از طرف كليه خوراكيها كه خود را در زبان خوراكيها معرفى كرده و مى كنند، اين جشن بزرگ را به شما تبريك مى گويم.

اسم من نعنا است، به من نعناع و نعنع هم مى گويند. فارسى من سبزى هزارپا است، زيرا ريشه من پاهاى زياد دارد و با سرعت در زمين جلو مى رود و شاخه هاى نو از خود خارج مى كند و يكى از راههاى تكثير من اين است كه اين شاخه هاى نو را وجين كرده و در جاهاى ديگر مى كارند.

در شيراز به من رافويه مى گويند. بيش از سه هزار نوع دارم و تاكنون نام هشتاد گياه از خانواده ما در كتاب هاى داروسازى وارد شده و استفاده از آنها در درمان بيماريها تجويز شده است.

پونه ها و سوسنبرها برادران تنى من هستند كه انواع و اقسام زياد دارند. ملايم ترين انواع ما نعناى بومى ايران است كه در شمال و مركز ايران مى رويد و آنرا در رديف سبزى هاى خوردنى مى فروشند و نعناى اهوازى قسم ديگرى از آن است.

يك نوع بومى من نيز در جنوب، مخصوصا بلوچستان بطور وحشى مى رويد و با اين كه عطر زيادى دارد هنوز موردتوجه صنعتگران واقع نشده و از اسانس فراوان آن بهره بردارى نشده است.

قسمت مورداستفاده ما خانواده برگ و شاخه هاى گلدار ما است كه از آنها عرق نعنا و اسانس نعنا مى گيرند. عرق و اسانس نعنا باد شكن، ضد تشنج، محرك و نيروبخش مى باشد.

ترشحات زيادى معده را كم مى كند و مسكن درد و زخم معده و سوزش آن است. دم كرده من جهت تقويت معده و روده توصيه شده و در ايران معمولا برگهاى مرا خشك كرده و براى خوشبو كردن ماست و دوغ به كار مى برند و نيز آنرا سرخ كرده به نام نعنا داغ جهت خوشبو كردن آش ها و سوپ ها مصرف مى كنند.

برگ هاى ما پس از خشك شدن به صورت پودر در مى آيند و به همين جهت است كه قبل از خشك كردن، بايستى آنها را شست و تميز نمود. چه در غير اينصورت پس از خشك شدن، شستن آن مقدور نيست.

خانواده ما به علت داشتن عطر و خواص بسيار، داراى اهميت بوده - ضد عفونى كننده، ضد سم و ضد حشرات مى باشيم. در خوزستان با بسته هاى خرما چند شاخه نعنا همراه مى كنند تا از كرم گذاشتن آنها جلوگيرى كنند.

در طب سنتى ايران زخمهايى كه در اثر كثافات و چرك كرم مى گذاشتند با جوشانده ى نعنا شسته و ضد عفونى مى كردند. براى جلوگيرى از شپش و 
ساير حشرات نيز از اين گياه استفاده مى شد.

جوشانده دم كرده برگ ما ضد كلسترول بوده و خون غليظ را طبيعى مى نمايد و اين خاصيت در نوع بومى ايران زيادتر است و روى اين اصل به اشخاصى كه خون غليظ دارند، و چربى خونشان زياد است توصيه مى شود به جاى چاى از دم كرده نعنا خشك استفاده نمايند.

ماليدن برگ ما مخصوصا با آرد جو مسكن سر درد مى باشد، چكاندن آب ما با عسل در گوش، درد آنرا ساكت مى كند. جويدن ساقه و برگ ما، درد دندان را از بين مى برد و چون مرا با پر سياوشان بجوشانند و آنرا بنوشند، جهت درد قلب و خفقان و تقويت هاضمه و تسكين درد معده نافع است.

نفخ معده و آروغ را تسكين مى دهيم و خوردن چند شاخه ما با رب انار ترش، مسكن سكسكه و مانع قى است. ثقل سرد و اسهال شديد كه در اثر مسموميت غذايى ايجاد شده باشد با خوردن ما برطرف مى شود.

براى تسكين سكسكه و تنگی نفس بهتر است مرا همراه با مستكى بجوند. ما ضد يرقان، مقوى قوه باء مى باشيم. چنانچه يكى دو شاخه ما را در شير بماليد مانع بريدن و لخته شدن آن مى شويم.

خوردن ما همراه با سركه و ساير ترشى ها مانع ضرر آن ها روى اعصاب است. براى تقويت اعصاب، خوردن نان و پنير و نعنا سودمند مى باشد. دوغ و سكنجبين را هميشه با برگ و سرشاخه هاى ما معطر كنيد تا نوشابه اى مفيد و معطر داشته باشيد. زياده روى در خوردن ما توليد خارش در گلو مى نمايد. حالا اجازه بفرماييد چند تن از برادران و افراد سرشناس خانواده ما خود را به شما معرفى كنند.

به من سيسنبر و آسن بويه هم مى گويند. گياه شناسان قديم ايران مرا دو رگه و بين نعنا و پونه مى دانستند. اخيرا يكى از فرنگى ها با تشريح ساقه و ريشه من اين موضوع را ثابت كرده و كشف آنرا بخود نسبت داده است.

عربى من غام است و فرنگى ها به من نعناع فلفلى گويند و اقسام زياد دارم كه فرنگى ها آنرا به سياه و سفيد قسمت كرده اند. مرزنگوش، فراسيون و مشكطرامشيع  از اقسام من بوده و همگى مقوى جسم و روح و احشاء و امعاء مى باشيم. قلب و دماغ را نيرو مى بخشيم - ضد عفونى كننده - پيشاب آور بوده ، عرق را زياد مى كنيم.

ضد كرم 
بوده و زياده روى در خوردن ما جهت زنان باردارخوب نيست، زيرا ممكن است باعث سقط جنين شود. مسكن التهابات معدى و بادشكن مى باشيم. خوردن من با عسل ضد سم عقرب، با سكنجبين پادزهر نيش زنبور است و ماليدن برگ من بر محل نيش حشرات نافع است.

جوشانده ما مسكن سكسكه و پيچش شكم است. حشرات مخصوصا شپش از بوى ما گريزانند. با اسانس من قرص نعنا درست مى كنند و براى معطر كردن شربتها و داروهاى معدى به كار مى رود.

دم كرده ده هزار برگ ما درمان شكم روش و سوءهاضمه بوده، دردهاى عصبى را نيز برطرف مى كنيم. دو تا ده قطره اسانس من در تسكين دردهاى عصبى و سياتيك و التهابات معدى مفيد است.

نام كتاب: زبان خوراكي ها
نويسنده: دكتر عباد الدين جزايری
جلد اول

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.