چه خوب می شود اگر...

24 اسفند 1398   azizi   مطالب و مقالات, موفقیت   0 نظر   44 بازدید   |

چه وقت از فرایند چه خوب می شود اگر... باید استفاده کنید؟
هنگامی که حالت منفی دارید و در برابر همه چیز مقاومت می کنید و می خواهید حالت مثبتی پیدا کنید.
هنگامی که حالت خوبی دارید اما می خواهید بعضی قسمتهای زندگیتان بهتر از این شود.
هنگامی که می خواهید گفتگویی منفی را به گفتگویی مثبت تبدیل کنید تا هم خود و هم دیگران از آن بهره مند شوند.

چه خوب می شود اگرچه خوب می شود اگر


مرحله چه خوب می شد اگر ...؟ هنگامی برایتان بیشتر مفید است که درجه گستره ی عاطفی شما جای مابین:
4: توقعات مثبت/ باور و 16: نا امیدی در نوسان باشد. (درجه احساس: 1: نشاط / آگاهی / پذیرش / آزادی / عشق / سپاسگزاری- 2: شور و هیجان- 3: اشتیاق / شادی- 4: توقعات مثبت / باور- 5: خوش بینی- 6: امیدوار بودن- 7: رضایت- 8: ملال- 9: بدبینی- 10: سرخوردگی / بیقراری / بی صبری- 11: آشفته بودن- 12: مأیوس بودن- 13: تردید- 14: نگرانی- 15: ملامت کردن- 16: ناامیدی- 17: خشم- 18: انتقام- 19: نفرت / خشم- 20: حسادت- 21: عدم امنیت / احساس گناه / ناشایستگی- 22: ترس / اندوه / افسردگی / ناامیدی / نداشتن توانایی)

وقتی می گویید: «دلم می خواهد این موضوع که تا به حال اتفاق نیفتاده اتفاق بیفتد» نه فقط ارتعاشات خواسته خود را فعال می کنید بلکه فقدان آنها را هم فعال می کنید، بنابراین هیچ اتفاقی برایتان نمی افتد.

اغلب اوقات وقتی می گویید: دلم می خواهد این موضوع اتفاق بیفتد 
یعنی آن قسمت دیگر را جذب می کنید. باز هم حرف ناگفته ای درون شما وجود دارد که شما را در حالت عدم پذیرش خواسته تان قرار می دهد.

اما وقتی می گویید: «چه خوب می شود اگر این آرزو برایم تحقق پیدا می کرد» نوع دیگری از انتظار در شما برانگیخته می شود که مقاومت کمتری دارد. این سؤال در شما واکنشی مثبت برمی انگیزد. بنابراین شما را راحت تر به هر چیز که می خواهید می رساند.

چه خوب می شود اگر وقت بیشتری را با دوستانمان سپری کنیم؟ چه خوب می شود اگر جاده ها خلوت باشند و راحت تر به مقصد برسیم؟ چه خوب می شود اگر روز خوبی سرکارمان داشته باشیم؟ چه خوب می شود اگر شریک خوبی برای زندگیم پیدا کنم که در همه ی امور با هم توافق داشته باشیم؟

دلیل این که به کار بردن این عبارت اهمیت دارد این است که نوع عبارت نرم و آسان است و مقاومت کمتری را سبب می شود. یادتان باشد که انتظار برآورده شدن آنی خواسته خود را نداشته باشید. بدانید که در وقت مناسب این خواسته تحقق پیدا می کند.

کدام فکر احساس بهتری در شما به وجود می آورد؟
چه وقت از این فرایند استفاده کنید:
هنگامی که می خواهید کاملاً آگاه باشید که احساستان درباره ی چیز بخصوصی چگونه است. هنگامی که می خواهید تصمیمی بگیرید، و می خواهید این تصمیم در بهترین جهت ممکن باشد. هنگامی که درجه ی گستره ی عاطفی خود را می خواهید تعیین کنید. هنگامی که می خواهید از سامانه ی راهنمای عاطفی خود مطلع شوید.

مرحله کدام فکر احساس بهتری در شما به وجود می آورد هنگامی بیشترین فایده را برایتان دارد که درجه گستره احساسی شما جایی مابین:

1: (توقعات مثبت/باور و 17: خشم در نوسان باشد. (درجه احساس: 1: نشاط / آگاهی / پذیرش / آزادی / عشق / سپاسگزاری- 2: شور و هیجان- 3: اشتیاق / شادی- 4: توقعات مثبت / باور- 5: خوش بینی- 6: امیدوار بودن- 7: رضایت- 8: ملال- 9: بدبینی- 10: سرخوردگی / بیقراری / بی صبری- 11: آشفته بودن- 12: مأیوس بودن- 13: تردید- 14: نگرانی- 15: ملامت کردن- 16: ناامیدی- 17: خشم- 18: انتقام- 19: نفرت / خشم- 20: حسادت- 21: عدم امنیت / احساس گناه / ناشایستگی- 22: ترس / اندوه / افسردگی / ناامیدی / نداشتن توانایی)

هر موضوع از دو مقوله تشکیل شده: چیزی که آن را می خواهید، فقدان چیزی که آن را می خواهید.

اگر تشخیص ندهید که این دو موضوع دارای ارتعاشات متفاوت هستند. ممکن است باور داشته باشید که روی چیزی که می خواهید متمرکز شده باشید، حال آن که برخلاف آن تمرکز کرده اید.

بعضی ها باور دارند که بر موضوع سلامت جسمانی خود تمرکز کرده اند اما در عوض بر ترس از بیماری تمرکز کرده اند. بعضیها عقیده دارند که فکر و ذکرشان بهبود شرایط مالی شان است حال آن که فکر و ذکرشان مضیقه ی مالی است.

اما چون موضوع تمرکزشان پول یا سلامت است، خیال می کنند هر وقت که درباره موضوع تمرکز می کنند. مردم اغلب می گویند تا آن جا که یادم می آید دلم این چیز را خواسته. پس چرا برایم اتفاق نیفتاده؟ زیرا زیرا آگاهی ندارند که هر موضوع از دو مقوله تشکیل شده. چیزی که خواسته شده و فقدان آن. 

برای مثال آنها فکر می کنند چون درباره ی پول صحبت می کنند پس دارند درباره ی همانی که می خواهند صحبت می کنند، حال آنکه بر روی جنبه ی مخالف خواسته ی خود تمرکز کرده اند. هنگامی که از احساس خود، آگاه هستید از محتوای ارتعاشات خود خبر دارید. با انجام مقداری تمرین می توانید متوجه شوید که دقیقاً روی چه موضوعی تمرکز کرده اید.

مرحله کدام فکر...؟ به شما کمک می کند که دایماً از ارتعاشات افکار خود باخبر باشید. این بازی را هنگامی می توانید انجام دهید که تنها باشید زیرا هیچ کس نمی تواند بفهمد یا بداند که در معاشرت با دیگران اغلب سردرگم می شوید. فکری که در سر دارید خود به خود احساس بهتری در شما پدید می آورد یا چون دیگران از شما می خواهند چنین فکر کنید به آن فکر ادامه می دهید. این موضوع مهم است که افکار یا عقاید و نظریات دیگران را کنار بگذاریم و ببینیم خود ما چه فکر می کنیم.

چه هنگام مبادرت به این بازی کنیم
احتمال دارد که درباره ی موضوعات مختلف بی نهایت فکر به سر شما راه پیدا کند. اما تجربیات زندگی شما و تشخیص شما باعث می شود بدانید که روی چه موضوعی تمرکز کنید. این بازی بخصوص موقعی اهمیت دارد که واقعه ای باعث شده مقدار زیادی احساسات منفی در شما برانگیخته شود.

با درک این موضوع که عواطف منفی نشانه مقاومت است، و این مقاومت تنها عاملی است که شما را از آنچه می خواهید دور می کند می توانید مقاومت خود را از میان بردارید.
 
یک مثال درباره ی بازی کدام فکر احساس بهتری در شما به وجود می آورد؟ این فرایند بهترین تأثیر را زمانی داردکه برای چند دقیقه در جایی بنشینید و افکار خود را روی کاغذ بنویسید. نوشتن باعث تمرکز بیشتر می شود و برای شما آسان تر است که جهت فکر بهتر را احساس کنید.

برای شروع:
اول بطور مختصر بنویسید که درباره ی موضوع چه احساسی دارید. می توانید آنچه را اتفاق افتاده شرح دهید. اما از آن مهم تر این است که شرح دهید چه احساسی دارد. در مرحله ی بعد شرحی بنویسید که دقیقاً احساس شما را بزرگنمایی می کند یعنی احساس خود را مجدداً و با آب و تاب بنویسید.

این کار به شما کمک می کند تا هر اصلاحی را که لازم است در طی این مرحله انجام دهید. برای مثال با دختر خود جر و بحثی داشته اید زیرا در کارهای خانه کمکی نمی کند. حتی وسایل شخصی خود را هم مرتب نمی کند و اتاقش کاملاً در هم ریخته است.

هیچ اهمیتی به نظم و انضباطی که در خانه قایل هستید نمی دهد. نه فقط کمکی نمی کند بلکه عمداً سعی دارد مانع کار شما بشود. بنابراین می نویسید:
او (یا نام دختر خود را بنویسید) عمداً سعی دارد زندگی را برایم مشکل کند. اصلاً به من اهمیت نمی دهد. وظیفه خود در امور خانه را رها کرده است. وقتی چند عبارت این چنینی را درباره احساس خود نوشتید به خود بگویید: به دنبال افکاری هستم که احساسم را بهتر می کند. حالا وقتی هر فکر جدیدی را می نویسید: آن را ارزیابی کنید و ببینید که احساس بهتری به دست می آورید یا نه احساس بدتری در شما به وجود می آورد. بنابراین بنویسید:

او هرگز به من گوش نمی دهد. (همان احساس)
دلم می خواهد بیشتر احساس مسئولیت کند. (همان احساس)
نباید دایم برای جمع و جور کردن دنبال او باشم. (همان احساس)
باید از اول به او یاد می دادم. (بدتر)
ای کاش پدرش بیشتر از من پشتیبانی کند. (بدتر)
خانه تمیز برای من اهمیت دارد. (کمی بهتر)
می دانم نقشه هایی در سرش دارد. (بهتر)
می دانم آدم در سن و سال او چه احساسی دارد. (بهتر)
یاد آن موقعی به خیر که دختر بچه کوچکی بود. (بهتر)
ای کاش همان دختر بچه بود. (بدتر)
نمی دانم با این وضع چه بکنم. (بدتر)
خوب، امروز مجبور نیستم به این موضوع فکر کنم. (بهتر )
خیلی نکات مثبت هم در شخصیت او وجود دارد. (بهتر)
چیزهای مهم تر از تمیز کردن خانه هم هست. (بهتر)
این که دلم می خواهد خانه تمیز باشد چیز خوبی است. (بدتر)
این که می خواهم خانه ام تمیز شود چیز بدی نیست. (بهتر)
این که او اهمیت نمی دهد خوبست. (بهتر)

یادتان باشد که اولاً هیچ یک از این جمله ها غلط یا درست نیست و دوماً هیچ کس نمی داند کدام یک از آنها احساس بهتر یا بدتری را در شما به وجود می آورد. ارزش این فرایند در آن است که مطلع می شوید که افکار چه احساسی در شما به وجود می آورند و بهتر می توانید افکار را برگزینید که در شما احساس خوبی ایجاد می کنند.

ممکن است بپرسید فایده این که از شلختگی دخترم احساس بهتری به من دست دهد چیست! فکر من که رفتار او را تغییر نمی دهد. می خواهیم تأکید کنیم که فکر شما، رفتار هر کس و هر چیز را که با شما کار دارد تغییر می دهد.

زیرا هر چه فکر شما بهتر باشد احساس بهتری پیدا می کنید و هر چه احساس شما بهتر باشد هر چیز و هر کس را در اطرافتان تغییر می دهد و بهتر می کند. لحظه ای که احساس بهتری پیدا کنید شرایط و اوضاع و احوال تغییر می کند تا مانند فکر شما بشود.

این بازی به شما کمک می کند تا بفهمید افکار شما چه قدرتی در تأثیرگذاری بر همه چیز را داراست. کدام فکر احساس بهتری در شما پدید می آورد؟ خودتان در این باره فکر کنید.

منبع: کتاب "بخواهید تا به شما داده شود"
نویسنده: استرو جری هیکس
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.