تاریخچه موسیقی درمانی
تاریخچه استفاده از موسیقی به عنوان روشی برای درمان به زمان ازاسطو و افالطون باز می گردد.از آن زمان به بعد رگه هایی از استفاده از اصوات و آهنگ ها برای درمان بیماری های مختلف بکار رفته است.در قرن بیستم فکر رسمی استفاده از موسیقی برای درمان مصدومین حنگ جهانی اول آعاز شد. درسال 1944 اولین برنامه آموزش موسیقی درمانی در جهان دانشگاه میشیگان آعاز شد.

تاریخچه و فواید موسیقی درمانی


تاریخچه موسیقی در ایران
نخستین سیستم نطام یافته آکادمیک موسیقی دزمانی در ایران باستان بنا گردید. براساس کتیبه هایی که در سال 1349 یافت گردیده است در دانشگاه جندی شاپور اهواز دانش موسیقی و درمان با موسیقی از دپارتمان هایی بوده است که هر دانشجوی پزشکی آن زمان باید آن رامی گذراند. موسیقی آرام بخش در ایران باستان با ظهور دین زرتشت آغاز شد.

گسترش روزافزون بیماری های تمدن که عمدة آنها جنبه سایکولوژیک دارند سبب ظهور روش های درمانی نوینی شده است که شاید ساختار آنها بکلی با درمان داروئی متفاوت باشد. از این روشها می توان به موسیقی درمانی، یوگا درمانی، نیرو درمانی، هیپنوتیزم و... اشاره کرد، به طور کلی در علم پزشکی به این روشها طب حاشیه گفته 
می شود و پیشینه استفاده از موسیقی درمانی به حدود 2500 سال قبل برمیگردد. 

استفاده از موسیقی درمانی می تواند به افزایش مهارت های اجتماعی و کلامی کودکان کمک کند. رشد فردی و پیشرفت اجتماعی مستلزم کسب مهارت هایی است که در کانون توجه روانشناسان قرار گرفته است.

طی تحقیقات انجام شده، موسیقی آرام بخش باعث افزایش تحمل و کاهش خستگی می شود و موسیقی شاد و فرحبخش باعث نشاط همراه با آرامش می شود. کودکان مبتال به بیماری های عصبی در معاشرت و روابط اجتماعی خود دچار مشکل هستند، اما استفاده از موسیقی درمانی در کودکانی که دچار مشکالت عصبی و گوشه گیری هستند و میلی به برقراری روابط اجتماعی ندارند، می تواند به بهبود مهارت های حرکتی و اجتماعی آن ها کمک کند.

موسیقی درمانی
موسیقی درمانی روشی است در جهت برخی اهداف درمانی با کمک موسیقی که می تواند مواردی ازجمله تقویت و ساماندهی سلامت روحی و جسمی افراد را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر از موسیقی درمانی برای بازیافت، نگهداری و تقویت سالمت جسمی و روحی و عاطفی استفاده می شود.

موسیقی درمانی پروسه ایی است که نحوه عملکرد آن در تخفیف درد و اضطراب محل بحث و مطالعه است. اگرچه تو جیهاتی منطقی در این خصوص وجود دارد ولی تا به حال دلیل قطعی برای آن ارائه نشده است.

آنچه مسلم است موسیقی تاثیری مثبت در کاهش درد و اضطراب دارد که طبق تحقیقات انجام شده این اثر مثبت هم در بیماری های سوماتیک و هم سایکولوژیک مشاهده می شود.

موسیقی درمانی روشی است در جهت برخی اهداف درمانی با کمک موسیقی که می تواند مواردی از جمله تقویت و ساماندهی سالمت روحی و جسمی افراد را به دنبال داشته باشد.

به عبارت دیگر از موسیقی درمانی برای بازیافت، نگهداری و تقویت سالمت جسمی و روحی و عاطفی استفاده می شود.استفاده از موسیقی درمانی می تواند به افزایش مهارت های اجتماعی و کلامی کودکان کمک کند.

مکلین و همکاران (2014) برای بررسی تاثیر تمرینات ریتمیک موسیقی بر راه رفتن و عملکرد شناختی افراد مسن بالای 65 سال از میزان 4.2 استفاده کردند؛ نتایج بیانگر بهبود راه رفتن و همچنین کاهش خطر سقوط حین راه رفتن بود( مکلین، براون، آستل، 2014). در این تحقیقات دلیل استفاده از میزان های مختلف بیان نشده است.

اثر موسیقی بر سیستم های بدن
موزیک با اثر روی سیستم لیمبیک باعث تنطیم و اداره احساسات فردی می شود. به علاوه بعضی از مسایل فیزیولوژیک عیر ارادی از قبیل یاس، احساس، درد، فشارخون را هم تنظیم می کند.

فواید موسیقی
موسیقی می تواند فواید بسیاری برای سلامتی داشته باشد.

1. غلبه بر تنش عضلانی
استرس و فشار روزانه اغلب بر سلامتی ما تاثیر می گذارد.
مثال وقتی پشت کامپیوتر می نشینیم، عضلات پشت، گردن و شانه درد می گیرد. موسیقی می تواند اثر آرام بخش داشته و عضلات را شل کند.

2. کاهش افسردگی
موسیقی دارای اثر آرام بخش است که می تواند در امواج مغز تاثیر بگذارد. آواز خواندن نیز می تواند افسردگی را کاهش دهد.

3. غلبه بر بی خوابی ،یکی از علت بی خوابی خالصی از افکار استرس زا است
موسیقی مالیم و آرام بخش می تواند ذهن را آزاد کرده و راحت تر به خواب می روید. 

4. سلامت قلب
کار شناسان معتقدند که ریتم قلب نقش مهمی در ضربان قلب ایفا می کند.
اگر مشکل ضربان قلب بی ثبات داشته باشید. با گوش دادن به موسیقی می توانید ضربان خود را با ثبات تر کنید.

5. به هضم غذاکمک می کند
این یکی از مزایای موسیقی درمانی است.
مو سیقی به طور مستقیم هیچ تاثیری در دستگاه گوارش ندارد ولی موسیقی استرس را کاهش داده و کاهش استرس باعث هضم بهتر غذا می شود و اسید معده کاهش می یابد.

موسیقی درمانی
زیر نظر: دکتر مرضیه نظری
گردآورندگان: سرگروه های مشکالت ویژه یادگیری، رویا ابراهیم نیا، مریم طهماسب نژادشفیع پور، فاطمه نقوی 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.