زبان خوراكی ها: اسم من نخود است

3 اردیبهشت 1399   azizi   مطالب و مقالات, تغذیه   0 نظر   24 بازدید   |

اسم من نخود است. پوست را ضد عفونى مى كنم. ضماد من با عسل، زخم و جراحات سرطانى را باز مى كند. طبق دستور مرا مصرف كنيد تا جوانى از دست رفته را باز يابيد.

خواص نخودخواص نخود


با روغن زيتون اگر مخلوط شوم موى سر را تقويت مى كنم و صدها خاصيت ديگر دارم كه كمتر كسى از آن ها باخبر است. با اينكه من نخود هر آشى مى باشم، از دوستان قديمى شما مى باشم.

اعراب به من حمص و هوجيد گفته اند و در فارسى به بو داده من نخودچى گويند. دانه هاى نارس مرا به عنوان نخود سبز مى فروشند و لپه سبز مرا لپه سبز مى‌گويند. برگهاى تازه و خشك من علوفه خوبى براى حيوانات است.

من مثل باقلا و لوبيا از حبوبات غذايى هستم و داراى انواع و اقسام مى باشم. بهترين نوع من نوع سفيد درشت و سبز است. نوع وحشى من كمى تلخ است و كمتر به آن توجه مى شود.

يك نوع سياه هم دارم كه به نخود سياه معروف شده و چون كمياب است. وقتى بخواهند كسى را مدتى سر در گم كنند، آن را به دنبال نخود سياه مى فرستند.

غلاف دانه هاى من داراى ترشحى ترش است، كه معمولا اين ترشى شب به صورت تبخير از آن خارج مى شود و چون پارچه اى روى آن بيندازند، و صبح آن را بفشارند، آب ترشى از آن خارج مى شود و به همين جهت است كه آن را شبنم نخود گويند. اين ترشى در يك نوع من كه اطراف يزد به عمل مى آيد زياد است و از آن گرد ترشى به نام گرد نخود مى گيرند كه چاشنى غذا مى باشد.

اين گرد داراى اسيدهاى مختلف مخصوصا اسيد اگزاليك است. لذا خوردن آن براى كسانى كه كليه خوب ندارند و همچنين كسانى كه مبتلا به سنگ مى باشند خوب نيست.

دانه هاى من زهكش جگر، سپرز و كليه است. ضد عفونى كننده پوستى و جهت جرب چركى و جوشهاى پوستى مفيد است. ضماد آن اورام را نرم مى كند و براى فرو بردن ورم بناگوش تجويز مى شود.

ضماد من با عسل جهت باز كردن زخم و جراحات سرطانى توصيه شده است. خوردن نوع زودپز من ملين شكم است. حرارت بدن را زياد مى كند خونساز بوده و قدرت غذايى آن بيشتر از حبوبات است.

پخته آن در شير تازه جهت باز شدن گرفتگى آواز مفيد است. مشروط بر آن كه همراه با تب نباشد و چون با تب باشد، بهتر است آن را با آب پخته و ميل نمايند. چنانچه دانه هاى مرا يك شب در سركه خيس كرده و صبح ناشتا ميل نمايند و در آن روز غذاى ديگرى نخورند، كرم معده را خواهد كشت.

آب پخته من با كمى نمك ليزى معده را از بين مى برد. مدر است. خوردن دانه هاى پخته من بين طعام بر هضم آن كمك مى كند. خوردن نخود گرم قبل از سرد شدن جهت بواسير خونى آزموده شده است.

مضمضه و نوشيدن آب خيسانده سبز تازه من، جهت از بين رفتن ورم لثه و درد دندان نافع است و روغن نخود كه از جوشاندن من در روغن زيتون بدست مى آيد، مقوى مو مى باشد و جهت تسكين درد دندان و دردهاى سرد و جذام بسيار مفيد است. 

ضماد من جهت پاك شدن خال هاى سفيد و سياه و كك و مك و امثال آن مفيد است. اگر آب خيسانده مرا به صورت بماليد رنگ رخسار را باز مى كند و شخص را خوش آب و رنگ مى نمايد. جوشانده نوع سياه من، براى زنان آبستن خوب نيست؛ زيرا مسقط جنين مى باشد. اين جوشانده خردكننده سنگ هاى كليه و مثانه است و نخود سياه در جميع احوال قوى تر از نوع سفيد است، مخصوصا پادزهر خوبى است.

اين نخود جهت استسقاء يرقان و كيسه ى صفرا تجويز مى شود. بادشكن بوده و براى مبتلايان به جذام بسيار نافع است. ضماد اقسام من جهت برطرف كردن زردى چهره و كچلى فاووس (نوع كچلى كه سر را طاس مى كند) و خارش پوست و امراض مفاصل و تقويت مو نافع است. تازه من دير هضم و نفاخ است و براى رفع نفخ آن مى توان از زيره استفاده كرد.

خوردن آب بعد از من مضر است، وقتى گوشت را با آب 
نخود مى پزيد به پختن گوشت كمك كرده و آن را نرم مى كند. چون قسمتى از لباس خون آلود شود، شستشوى آن با نخود لكه هاى خون را پاك مى كند اگر 10 گرم مرا بكوبند و با گلاب داغ ضماد نمايند، درد پشت را تسكين ميدهم. برگهاى نخود داراى اسيد اگزاليك و جوهر ليمو است و دم كردن آن پيشاب آور است.


نام كتاب: زبان خوراكي ها
نويسنده: دكتر عباد الدين جزايری
جلد اول
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.