۷ مانع رسیدن به موفقیت

29 مرداد 1399   soodabeh   مطالب و مقالات / موفقیت   0 نظر   221 بازدید   |

وقتي که در جاده سفر مي کنيد، خوب است که موانع راه را بشناسيد! نمي خواهيد تصادف کنيد و بسوزيد، مگر نه؟ همين امر در مورد سفر ما به سوي موفقيت هم صدق مي کند. بايد از چيزهايي که ما را از هدف مان دور مي کند آگاه باشيم. رايج ترين موارد کدامند؟ در اينجا ذکر مي کنيم: 

7 مانع موفقیت


1- ترس 
ترس يکي از بدترين دشمنان موفقيت است. وقتي که ترس ريشه هاي حساس خود را اطراف شما مي پيچد و شما را به اسارت خود درمي آورد، هرگز قادر نخواهيد بود که به روياهاي خود تحقق ببخشيد. ما بايد با ترس خود روبرو شويم. ببينيم که به چه دليلي وجوددارند، آنهار ا به گوشه اي پرتاب کنيم و روياهاي خود را با اشتياقي شکست ناپذير دنبال کنيم. 

غلبه بر ترس و قدم پيش نهادن به منظور رسيدن به سرزمين هاي تازه و نظرات جديد همان چيزي است که موفقيت را ممکن مي سازد. امروز از چه چيزي مي ترسيد؟ بر کدام ترس بايد غلبه کنيد تا بتوانيد روياي تان را تحقق ببخشيد؟ وقتي آن را شناختيد، دست به کاري بزنيد که به شدت با ترس تان تضاد دارد. اين کار با برداشتن اولين قدم در مسير درست، مواجهه و غلبه بر ترس را به همراه دارد. 

2- رخوت و بي علاقگي 
بي پرده بگويم، آنچه که بسياري از افراد را از موفقيت بازمي دارد، عدم داشتن انرژي و انجام کاري است که باعث حرکت به سطح بعدي مي شود. آنها به نقطه اي مي رسند که احساس راحتي مي کنند و سپس خود را براي چرتي به درازاي تمام عمر آماده مي کنند! بي حال و بي علاقه نباشيد؛ ادامه دهيد! خود را مجبور کنيد که از چرت درآييد و حرکت کنيد. 

3- نداشتن پشتکار 
اغلب اوقات مسابقه با شکست روبرو مي شود زيرا مسابقه تمام نشده است. موفقيت در تيزترين کنج يا شيبدارترين تپه است. پشتکار داشته باشيد. ادامه دهيد. يک تپه ديگر. يک کنج ديگر! 

در صنف املاک مي گويند سه نکته مهم وجود دارد: «موقعيت، موقعيت، موقعيت». در موفقيت، آن سه نکته مهم عبارتند از: «پشتکار، پشتکار، پشتکار». 

4- بدبيني 
نکته اينجاست که مي توانيد به هر چه که باور داريد برسيد. از خود بپرسيد که چه نوع افکاري را با خود حمل مي کنيد. آيا خوشبين هستيد يا بدبين؟ اگر باور نداريد که مي توانيد برسيد، پس نخواهيد توانست. 

بدبيني تان هر لحظه شما را پيش مي برد. درخواهيد يافت که ناخودآگاه خود را تخريب مي کنيد. خوشبيني را در خود پرورش دهيد. به دنبال راه هايي باشيد تا باور کنيد که مي توانيد به موفقيت برسيد. 

5- قبول نکردن مسئوليت 
من ياور پليس ناحيه هستم و چند روز قبل با يک افسر پليس همراهي کردم تا دو زنداني را به دادگاه ببرد. هر چه مي گذشت، زندانيان بهانه هايي مي آوردند که آنچه را که قاضي برايش حکم صادر کرده، انجام نداده اند. 

پس از برگرداندن زندانيان به زندان، به افسر پليس گفتم که افراد ناموفق و زندانيان، هر دو عادت هاي بد يکساني دارند. آنها مسئوليت زندگي خود را نمي پذيرند. خط آخر اين است که: شما مسئول هستيد، چه انتخاب کنيد که به آن اعتراف کنيد يا آن را بپذيريد يا نه اما وقتي آن را مي پذيريد (و اين زماني است که قدرتمند مي شويد)، در جاده موفقيت گام برمي داريد. 

6- انتخاب افراد نامناسب براي وقت گذراني 
ما را به راحتي تبديل به محصولي از محيط مي کند. به همين دليل است که گذراندن وقت با کساني که به شما فشار مي آورند تا به عقب بازنگرديد، اهميت فراواني دارد. در مورد افرادي که اطراف تان هستند چطور؟ آيا افرادي با صلاحيت هستند که مشوق تان هستند و در راه موفقيت به شما قدرت مي بخشند؟ اگر نه، حرکتي به خود بدهيد. 

7- نداشتن بينش 
افراد موفق هميشه ماه ها و سال هاي موفقيت خود را پيش از اينکه آنها را زندگي کنند، مي بينند. آنها توانايي نگاه کردن به جلو را دارند و آينده را مي بينند و خوب هايي را که به زندگي شان، خانواده شان و کارشان خواهند آمد تصور مي کنند. 

نداشتن بينش يک مانع بزرگ است. بنشينيد و ديدن آينده را تمرين کنيد - و آن را به خوبي بسازيد!

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.