عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید
یار ما بنده نواز است.

جهان هستی و رسیدن من به خواسته هام!

هر چیزی را که شما از ته دل واقعاً طلب کنید جهان هستی همه کائنات را مأمور میکند برای رسیدن شما به آن.

همینطور وجود ذهنی و جسمی شما هم جزو آن مأمورین هستند.

وقتی شما با خواسته ای هم فرکانس میشوید یعنی با آن در هم آهنگی قرار میگیرید

اگر چیزی در شما مثل باوری غلط در ذهن یا موضوع جسمانی مثل تنبلی بین این دو فرکانس قرار گیرند

اول این موانع باید رفع شوند تا شما برای آن خواسته آماده شوید و هر لحظه شما در حال آماده سازی هستید برای رسیدن به خواسته مشخصی که روی آن تمرکز کرده اید.
اینو روی ورق بنویس
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.