خواب و دریافت انرژی

3 فروردین 1400   پریسا خاکی   مطالب و مقالات / علم و آموزش   0 نظر   127 بازدید   |

رابطه خواب و دریافت انرژی کیهانی
وقتی شب به خواب می رویم کالبد دوم ما از بدن خارج می شود و در کائنات به دنبال کسب انرژی است.
در واقع ساختار بدن ما از انرژی است.
از ساعت ۱۱ شب تا اذان صبح زمان گرفتن انرژی ار کائنات می باشد.

خواب و دریافت انرژی

در کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر آمده است که در هستی نوعی انرژی وجود دارد که تحت عنوان انرژی های کیهانی از آن یاد می شود.

انرژی کیهانی، انرژی ای است که تمامی موجودات زنده به آن نیازمندند و بدون آن نمی توان به یک زندگی سالم دست یافت.

زمان انتشار این انرژی از نیمه شب تا طلوع آفتاب است، موجوداتی که فیزیولوژی آنها به گونه ای تنظیم شده است که بایستی شبها در خواب باشند، سخت به این انرژی وابسته اند، از جمله انسان.

جالب اینجاست که برای دریافت این انرژی بایستی خواب بود و در بیداری قادر به دریافت این انرژی نیستیم، گویی کالبد دوم و صور پنهان این انرژی را دریافت می کنند و سپس به کالبد اول یا جسم منتقل می کنند. کالبد دوم در خواب به دنبال کشف جواب سوالات و کنکاش در کائنات است.

کسانی که شبها قبل از نیمه شب به خواب کامل می روند، این انرژی را به نحو مطلوب دریافت می کنند و در زمان بیداری با انتقال این انرژی از صور پنهان به صور آشکار، دریافت و وجود این انرژی را خیلی خوب احساس می کنند.
سر حال بودن و با نشاط بودن و احساس خستگی و کوفتگی نداشتن پس از بیداری ، نشانه دریافت این انرژی است.

قبل از نیمه شب تا طلوع آفتاب؛ زمانی است که طبیعت نیز به خواب رفته است در این زمان القائات منفی انجام می شود در این ساعات اگر بیدار باشیم، به شدت تحت القای افکار منفی خواهیم بود. کسانی که شب ها بیدار هستند و نزدیک صبح می خوابند، بیشترین تاثیر پذیری را از نیروی منفی و افکار منفی خواهند داشت؛ اما کسانی که در این ساعات خواب هستند، تحت تاثیر این القائات قرار نمی گیرند.

در ساعات اولیه صبح، این حالت، عکس می شود، یعنی کسانی که در صبح زود خواب هستند، بیشترین تاثیر را از افکار منفی القا شده، خواهند داشت. کسانی که صبح زود بیدار می شوند، از این بخش القات منفی و افکار منفی نیز جان سالم بدر می برند. بنابراین، کسانی که قبل از نیمه شب به خواب کامل می روند و صبح زود بیدار می شوند، کمترین تاثیر را از القائات نیروی منفی و افکار منفی خواهند داشت و کسانی که شب ها بیدارند و صبح زود خواب، بیشترین تاثیر پذیری را از افکار منفی القا شده خواهند داشت.
2
2
0
2 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.