گلها و روغن ها
قسمت پنجم این کتاب، گلها و روغنها است، منظور از روغنها، همه چربیها است. از نظر اسلام یک قسمت از روغن هاي حیوانی که ذیلا شرح داده می شود براي خوردن تجویز شده و نیز بعضی از روغن هاي نباتی مثل روغن زیتون و مانند آن به خوردنش تاکید شده و یک قسمت از روغن هاي نباتی، براي استعمال هاي خارجی بدن تعیین گردیده است.

روغن های حیوانی
روغن هاي حیوانات حلال گوشت، هر چند حرام یا مکروه نیست، اما در باره آنها چندان تعریفی هم نیامده است، فقط از میان همه، روغن گاو مورد تحسین قرار گرفته و به خوردن آن سفارش شده است:
امام صادق (ع) می فرماید که امام علی (ع) فرموند روغن های گاوی شفا دهنده دردها هستند.
از نظر دانش غذاشناسی، خوردن پیه و دنبه سایر چربی هاي حیوانی و نیز زیاد خوردن روغن هاي آنها که از کره گرفته شده پسندیده نیست.
امروز هیچ کس نیست که منکر ضرر چربی هاي حیوانی باشد، زیرا علاوه بر فشاري که بر کبد وارد می سازند، مسئول اصلی و مسبب واقعی تصلب شرائین شناخته شده اند.نکته اي که باید اینجا تذکر دهیم، این است که چربی حیوانی را با روغن حیوانی نباید اشتباه کرد.
چربی حیوانی عبارت است از پیه و دنبه و چربی هایی که بین پوست و گوشت حیوان واقع شده است.
و رغن حیوانی عبارت است از کره ذوب کرده، و این زیان هایی که به چربی حیوان نسبت می دهند ارتباطی با روغن حیوانی ندارد. خطرناکترین نوع چربی حیوانی، طبقه اي است ك بین پوست و گوشت قرار گرفته است، این چربی داراي غدد لنفاوي است، گلبول هاي سفیدي که این غدد دارند میکروب هاي خطرناك را می خورند یعنی آنها را محاصره کرده و از عمل باز میدارند و در قسمت هاي چربی دفن می نمایند، ولی وقتی حیوان مرد میکروبها آزاد می شوند و فعالیت خود را از سر می گیرند و به این جهت است که می گویند چربی هاي حیوانی همیشه آلوده می باشند. ولی با این همه، در روایات ما همچنانکه از روغن گاو تعریف شده، از پیه آن نیز در بعضی موارد، بعنوان دواء و خارج کننده درد یاد شده است.
امام ششم فرمودند:هر کس یک لقمه پیه بخورد بهمان مقدار درد و رنج از بدنش بیرون می رود. گفتیم روغن گاو به منزله دوایی است که درد را از بین می برد، ولی نه براي همه کس زیرا کسانی که از چهل سال بالاتر رفته اند، از خوردن آن طبق دستور اسلام(بویژه هنگام شب) منع شده اند.

زیان های چربی های حیوانی
الف) تصلب شرائین
وقتی در دیواره رگ های بدن ماده مومی شکل (کلسترول) پیدا می شود رگها سخت شده و حالت تصلب شرائین دست می دهد و در این حالت است که رگها سفت و سخت می شود و دهانه آنها تنگ می شود و نمی گذارد خون به راحتی عبور کرده و به نقاط مختلف بدن برسد و بیماری فشار خون به وجود می آید.
ب) کبد و کیسه صفرا
چربی بیش از حد تأثیرات ناگواری بر روی کبد که یکی از مهمترین اعضای بدن است می گذارد و کیسه صفرا را دچار اختلال می نماید. سه عامل بزرگ در اختلال کیسه صفرا تأثیر دارد 1- زیاده روی و افراط در شهوت 2- چربی و روغن 3- تجاوز سن از چهل سالگی.

دانستنی های پزشکی 8 - گلها و روغن ها

روغن زیتون
درخت زیتون برگ هاي دراز و باریک و گل هاي خوشه اي دارد، میوه آن بیضی شکل است. درخت زیتون در کشور ما در رودبار، گرگان، دره سفید رود، منجیل، افشار، حاجی لر و بلوچستان به عمل می آید. اصولاً زمین های مناسب برای پرورش درخت زیتون زمین های گرم کنار دریای مدیترانه است به همین علت است که در یونان و ایتالیا و سواحل مدیترانه و در کشورهاي شمال آفریقا و فلسطین این درخت از قدیم کاشته شده است درخت زیتون می تواند تا دو هزار سال عمر کند ولی بشر طی که سرما و یخبندان شدید، آنرا خشک نکند. میوه زیتون خام خورده می شود و از آن روغن نیز می گیرند.
روغن زیتون مایعی است شفاف کمی سبز رنگ یا زرد طلایی، روغن زیتون در حرارت 15 درجه باید کاملا شفاف باشد و همین که حرارت، به ده درجه تنزل کرد باید کدر گردد و در درجه صفر باید منجمد و دانه شده و در بیست درجه زیر صفر باید کاملا بسته شود. روغن زیتون به صورت خوراکی و چرب کردن بدن مصرف می شود. امام ششم می فرماید بهترین خورشها نزد رسول خدا (ص) سرکه و روغن زیتون بوده و این غذا، غذای انبیاء است.
پیامبر اکرم (ص) روغن زیتون را بر طرف کننده صفرا و بلغم و مقوي اعصاب و نیکو کننده اخلاق و باعث پاکی نفس و از بین برنده غم و اندوه می دانستند. روغن مایع زیتون، سرشار از ویتامین ها و املاح معدنی خصوصا پتاسیم است، و قرنها است که روغن زیتون با نان، یکی از منابع اصلی غذایی را به انسان ارزانی داشته است. روغن زیتون نرم کننده و ملین است و براي رفع عوارض کلیه ها و سنگ هاي صفرا وي و قولنج هاي کلیوي و کبدي و رفع یبوست، بسیار نیکوست …
خوردن کمی زیتون با غذا اشتها را زیاد می کند و ترشحات غدد مخصوصا صفرا را اصلاح می نماید ولی زیاده روي در خوردن آن، باعث زیادي ترشحات این دو غده می گردد و باعث بی خواتی و لاغری است و از این جهت خوردن آن به اشخصا چاق و بلغمی مزاج توصیه می شود.
امام هشتم (ع) می فرماید: روغن زیتون غذاي خوبی است، زیرا بوي دهان را خوشبو می نماید و بلغم را بر طرف می سازد، صورت را صفا و طراوت می دهد اعصاب را تقویت نموده، مرض و درد را می برد و شراره غضب را در نهاد انسان خاموش می سازد. روغن زیتون را برای نرمی پوست، به بدن و موهای سر می مالند و در اسلام به این موضوع سفارش شده است.

دانستنی های پزشکی 8 - گلها و روغن ها

گل بنفشه
گل بنفشه دو قسم است بنفشه معطر و بنفشه سه رنگ.
بنفشه معطر در حاشیه جنگلها بیشه ها و کنار جویبارها می روید و چون گل هاي آن در طب زیاد مصرف می شود بعضی هم آنرا می کارند و از اساس آن در عطر سازي استفاده می کنند.
برگ هاي گل بنفشه معطر، کامل و بزرگ و به واسطه دمبرگ بزرگی به ریشه متطل است و ریشه آن پر مو و رشته رشته است و ساقه ندارد و برگها و گل آن مستقیما از ریشه در می آید وقتی بنفشه در کنار جویبارها و بیشه ها به گل می نشیند پیام آور بهار است. بنفشه سه رنگ به حالت وحشی می روید و گلها و برگ آن کوچکتر از بنفشه اي است که می کارند گل هاي بنفشه سه رنگ از اواسط ماه فروردین پیدا می شود و تا ماه مهر دوام می آورد و در گل هاي آن رنگ بنفش سیر و سفید و زرد دیده می شود و هر گل پنج گلبرگ دارد. تمام قسمت هاي گیاه بنفشه مخصوصا ریشه آن داراي ویولین است، طبق آخرین تجربه هاي علمی که روي گیاه بنفشه بعمل آورده اند معلوم شده است بنفشه داراي موسیلاژ، آسید سالیسیلیک، ماده رنگی، معلوم، قند ایرون، آسید مالیک و ویولین می باشد.
در اسلام بنفشه مصرف داخلی و خارجی دارد. درباره مصرف داخلی آن پیامبر اکرم (ص) می فرماید: اگر مردم می دانستند خداوند در بنفشه چه خواصی قرار داده است از آن بسیار می خورند. بنفشه اگر تازه باشد شکم را استراحت می دهد، صفرا را کم می کند، سینه را پاك کرده و آنژین را درمان می کند، شما وقتی بنفشه را براي درمان برونشیت، سیاه سرفه، گریپ، میگرن، زکام، و یا اختلالات کلیه مصرف می کنید فوائد آنرا مشاهده خواهید کرد. مصارف استعمال خارجی بنفشه نیز فروان است و براي درمان انواع آنژین، برفک، خون ریزي لثه و امراض پوستی، به کار می رود.

روغن بنفشه
پیشوایان اسلام در مصارف استعمال خارجی بنفشه به روغن آن تاکید فرموده اند و روغن بنفشه را در چند مورد براي مالیدن، به سر و بدن یا پیشانی و در موارد دیگر، براي چکاندن در بینی تجویز نموه اند. امام صادق (ع) می فرمودند:
روغن بنفشه روغن بسیار خوبی است زیرا درد هاي سر و چشم را از بین می برد، پس آنرا بکار ببرید.

گل ختمی
گل ختمی گیاهی اس که گاهی ارتفاع آن به یک مترونیم می رسد، ساقه آن گرد و داراي رنگ سبز پریده و پوشیده از کرك هاي نرمی است. برگ هاي ختمی ضخیم و داراي کرك و سفید رنگ و زاویه دار می باشد، ریشه گل ختمی گرد و دودکی شکل و در خارج از خاك سفید رنگ است و داراي نشاسته، صمغ، ماده ملونه زردرنگ، مواد سفیده اي، آسپاراژین، تیائین، تانن و روغن به مقدار ثابت می باشد گل ختمی در ماه تیر و مرداد گل می دهد و گل هاي آن بزرگ و به رنگ سفید یا صورتی می باشد.
در اسلام از گل ختمی بعنوان یکی از بهترین چیز هایی که باعث شستشوي سر و صورت است، نامبرده شده و خواصی براي آن بیان گردیده. امام علی (ع) فرمود شستشوی سر با ختمی، چرک و کثافات را از بین می برد. امام هشتم می فرماید: شستشو دادن سر را با گل ختمی در روز جمعه جزو دستورات پیغمبر اسلام (ص) است علاوه بر این داراي خواصی است مانند اینکه موها و صورت را زیبا می نماید، و از سردرد جلوگیري می کند. براي شستشوي زخمها، سابقا از مطبوخ گل ختمی استفاده می کردند، و هنوز هم براي زرد زخم، معمول است و هیچ یک از داروهاي گران قیمت امروز، جاي آن را نگرفته است.

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو
نویسنده: احمد امین شیرازی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.