این بار میخواهیم داستان زندگی پادشاهی را بگوییم که یک شبه تمام ثروت و مکنت خود را رها کرد و راه حق را در پیش گرفت و تمام عمر را وقف حالقش کرد. ابراهیم ادهم، از عرفا و زاهدان بزرگ نیمه اول قرن دوم هجری بود، که خیلی ها وی را شیعه می دانند. او ثروت بی اندازه ای داشت، زیرا پادشاه بلخ بود و به عدل و درستکاری شهرت داشت. اما به ناگهان همه چیز را رها کرد و راه دیگری پیش گرفت. هیچ کس دلیل اصلی آن را نمی داند اما روایات مختلف بسیاری در این مورد وجود دارد...عطار نیشابوری در این مورد در تذکره الاولیاء می گوید:

روزی ابراهیم ادهم بر تخت شاهی خوابیده بود و مدام خداوند را صدا میزد و از او درخواست میکرد که چنین و چنان کن. به ناگهان صداهایی از سقف شنید و فریاد زد: کیستی؟
مردی جواب داد: منم، شتری گم کرده ام و آن را میجویم.
ابراهیم ادهم برآشفت و گفت: ای نادان شتر را در بام میجویی؟ مگر شتر پرنده است که روی بام بیاید؟ شتر بر بام چه میکند؟
مرد جواب داد: ای قافل، خدا بر تخت زرین و بر جامه اطلس میجویی؟ بی شنیدن این حرف ابراهیم منفلب شد و را صحرا در پیش گرفت.
البته عطار در روایتی دیگر نیز میگوید:
روزی ابراهیم ادهم در کاخ سلطنتی خود نشسته بود و همه را به حضور می طلبید. ناگهان مردی تنومند. و قوی از در وترد شد و بی اینکه احترامی بگذارد جلو آمد و در جایی نشست. ابراهیم فریاد زد: تو کیستی و اینجا چه می کنی؟
مرد جواب داد: اینجا کاروانسراست و من نیز مسافرم و از این رو به اینجا آمدم تا کمی بیاسایم . ابراهیم ادهم عصبانی شد و گفت: اینجا کاخ من است نه کاروانسرایی برای آسایش و استراحت تو.
مرد روبه ابراهیم کرد و گفت: اینجا پیش از تو از آن که بود؟
ابراهیم جواب داد: از برای پدرم.
دوباره مرد سوال کرد: قبل از آن از آن که بود و پیش از آن مال چه کس؟
ابراهیم ادامه داد: از برای پدر پدرم و پیش از اوهم از آن شاهان سابق.
مرد لبخندی زد و گفت: خانه ای که هر روز یک صاحبخانه داشته باشد، کاروانسرایی بیش نیست. باید به فکر خانه ای ابدی بود.
با گفتن این حرف ابراهیم ادهم متهول گشته و تاج و تخت را رها کرده و راه صحرا در پیش گرفت. گویند در صحرا چوپانی را دید، لباسهای خود را به او داد و خودش لباسهای چوپان را بر تن کرد. به گفته عطار نیشابوری او عزم نیشابور کرد و نه سال تمام در غاری ساکن شد و به عبادت پرداخت. پس از آن به مکه مهاجرت کرد و گروهی می گویند در مکه به خدمت امام صادق و امام باقر علیه السلام رسید و در خدمت آنان بود.
از مکان دفن وی کسی خبر درستی ندارد اما اکثرا گویند در شام و یا بغداد است ولی تعدادی نیز گویند در نیشابور دفن شده و گروهی دیگر بر این باورند که در شوشتر به خاک سپرده و مقبره او نیز همانجاست.
به همت: سونیا خندان
مسیول انجمنهای: عرفان_ مسایل مختلف ادبی
ایمیل: hakimnezami9990@yahoo.com

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.