كامران عدل ، در سال 1320 شمسي در تهران به دنيا آمد. وي در ايران و فرانسه تحصيل كرد و از هنرستان عكاسي پاريس فارغ التحصيل شد. عدل ، فعاليت حرفه اي خود را با كار در يك لابراتوار چاپ عكس هاي بزرگ آغاز كرد. پس از آن ، مدت دو سال و نيم در كارگاه عكاسي ژاك روشون كه يكي از معتبرترين مؤسسه هاي عكاسي مد پاريس بود ، به كار پرداخت ؛ اما يكنواختي اين حرفه ، كه در نظر اول بسيار گيرا و جذاب به نظر مي رسيد ، روحيه ي جست و جوگر او را ارضاء نمي كرد...در سال 1347 ، به دعوت سازمان تله ويزيون ملي ايران ، كه به تازگي تأسيس شده بود ، به ايران آمد و شش سال با اين سازمان همكاري كرد. هم زمان ، در مدرسه ي عالي تلويزيون ، كه در همان دوران پايه گذاري شده بود ، به تدريس عكاسي پرداخت. در سال 1353 از كار تلويزيون كناره گرفت و عكاسي را به صورت مستقل ادامه داد. در اين دوره ، عمده كارهاي وي را عكاسي از اشياي موزه ها و عكس برداري براي كتاب هاي مختلف تشكيل مي داد.
گروه : هنر
رشته : عكاسي
تحصيلات رسمي و حرفه اي : كامران عدل در ايران و فرانسه تحصيل كرد و از هنرستان عكاسي پاريس فارغ التحصيل شد
خاطرات و وقايع تحصيل : كامران عدل ضمن بيان خاطره اي از نحوه ي ورود خود به عرصه ي عكاسي چنين مي گويد : « وقتي 42 سال پيش در فرنگ بودم ، روزي به تهران نامه نوشتم كه مايل هستم عكاس بشوم. آن روز كه نامه ي من به تهران رفته و به رؤيت خانم والده رسيد ، در تهران زلزله آمد. آنان كه كتاب « بازارهاي ايراني » بنده را خوانده اند ، مي دانند كه مادر من ، شيرزن و بسيار ديكتاتور بود. وقتي والده نامه ي من را ديد ، زمين و زمان برايش يكي شد. غرشي كرد كه من در پاريس صدايش را شنيدم : چي پسره مي خواد عكاس بشه ؟ كي اين پسره مي خواد آدم بشه ؟ و براي اينكه بزند توي پوزه ي من ، پول توجيبي ام را قطع كرد. يكي دو سه ماهي زندگي بنده به فلاكت گذشت تا آن كه آقاي پروفسور عدل پادرمياني كرد و والده را راضي كرد كه من عكاس بشوم. وقتي در سال 1347 به تهران آمدم ، همه من را يك طور ديگري نگاه مي كردند ، زيرا در آن دوران عكاس و مطرب از بدترين مشاغل بود. باز صدرحمت به مطرب ها ، چون شب هاي عروسي و موقع شام ، براي مطرب ها در اتاقي جداگانه سفره پهن مي كردند ، ولي عكاس ها مي بايستي با نوكرها و كلفت ها ، دم در با راننده ها چاي بخورند. هيچ يك از اعضاي فاميلم با من معاشرت نمي كردند و مرا به خانه هايشان دعوت نمي كردند. به اين ترتيب ، من نيز براي خودم يك زندگاني جداگانه ساختم. تا آخر عمر ، مادرم از زندگي من ناراحت بود و يك روز به برادر بزرگترم گفته بود كه ، اين پسره آخرش هم هروييني خواهد شد ! او با چشمان خودش ديده بود كه شايد عزت و احترام من نه كمتر ، بلكه بيشتر از برادرهاي دكترم است ، ولي هرگز احساس آرامش نكرد. اگر بعدها براي خودم كسي شدم و بالاخره فاميل نيز اين را فهميد ، هنوز امروز نيز آنها بهت زده هستند. من اين را از چشمان آنان حس مي كنم. آنها مثل فرانسويان دوران « منتسكيو » هستند كه از خودشان مي پرسيدند ، چگونه مي توان ايراني بود ؟ آنان نيز از خودشان مي پرسند ، چگونه مي توان عكاس بود ؟ به همين علت هنوز من را جدي نگرفته اند ».
فعاليتهاي آموزشي : كامران عدل ، فعاليت حرفه اي خود را با كار در يك لابراتوار چاپ عكس هاي بزرگ آغاز كرد. پس از آن ، مدت دو سال و نيم در كارگاه عكاسي ژاك روشون كه يكي از معتبرترين مؤسسه هاي عكاسي مد پاريس بود ، به كار پرداخت ؛ اما يكنواختي اين حرفه ، كه در نظر اول بسيار گيرا و جذاب به نظر مي رسد ، روحيه ي جست و جوگر او را ارضاء نمي كرد. در سال 1347 ، به دعوت سازمان تلويزيون ملي ايران ، كه به تازگي تأسيس شده بود ، به ايران آمد و شش سال با اين سازمان همكاري كرد. هم زمان ، در مدرسه ي عالي تلويزيون ، كه در همان دوران پايه گذاري شده بود ، به تدريس عكاسي پرداخت. در سال 1353 از كار تله ويزيون كناره گرفت و عكاسي را به صورت مستقل ادامه داد. در اين دوره ، عمده كارهاي وي را عكاسي از اشياي موزه ها و عكس برداري براي كتاب هاي مختلف تشكيل مي داد.
جوائز و نشانها : كامران عدل ، در سال 1359 به عنوان عكاس هيئت داوران جايزه ي بين المللي معماري آقاخان ( A.K.A.A ) در ژنو برگزيده شد.


آثار :
1 پروژه ي كتاب تهران
ويژگي اثر : اين پروژه به پيشنهاد برنارد هوركاد در سال 1364 شروع شد و به مدت چهار سال ادامه يافت. اين عكس برداري جهت تهيه ي كتابي درباره ي دويستمين سال پايتختي تهران انجام شد كه حدود شش هزار اسلايد را دربرمي گيرد و درباره ي تاريخ ، جغرافي ، جامعه شناسي و مسائل متفرقه تهران مي باشد. نيز متن اين مجموعه را شخص وي به رشته ي تحرير درآورد.
2 عكس برداري از پيشرفت بازسازي ساختمان مجلس شوراي ملي سابق
3 عكس برداري از پيشرفت كارهاي مجتمع فولاد اهواز
4 عكس برداري از پيشرفت كارهاي مجتمع كشتي سازي خليج فارس
5 عكس برداري از شروع ساختمان متروي تهران
6 عكس برداري از شيشه هاي ايراني
ويژگي اثر : عدل در سال 1374 كار عكس برداري از شيشه هاي ايراني را جهت شناساندن اين هنر به خارجيان شروع و در اين زمينه بيش از 750 حجم شيشه اي را با كمك و همگامي مريم خوانساري عكس برداري كرد. نورپردازي اين مجموعه در نهايت مهارت انجام شده و عكس ها بسيار لطيف و معرف واقعي هنر شيشه سازي ايران است.
7 عكس برداري از مجموعه ي ساختمان كنفرانس سران اسلامي در سعدآباد
ويژگي اثر : اين مجموعه ، علاوه بر ساختمان ، عكس برداري از مبلمان ، فرش ها ، كاشي كاري ها ، گچبري ها ، سنگ كاري ها ، ظروف چيني و نقره اي و كريستال ، تا حوله و دستمال كاغذي و كارد و چنگال و ... حتي چوب رختي را دربرمي گيرد.
8 كتاب تصويري آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند
ويژگي اثر : اين كتاب ، بنا به پيشنهاد و ترغيب استاد محمدابراهيم باستاني پاريزي و در چهارصدمين سالگرد انتخاب اصفهان به پايتختي توسط شاه عباس صفوي تهيه شد و درباره ي تاريخ ، جغرافي و جامعه شناسي و مخصوصاً هنرمندان اصفهاني مي باشد كه خاك را به نظر كيميا كرده اند. متن اين كتاب را نيز خود عدل نوشته است.
9 كتاب تصويري اجراي نقش در كاشي كاري ايران
ويژگي اثر : اين كتاب در پنج جلد است كه عدل آنها را با استاد محمود ماهرالنقش كار كرده است.
10 كتاب تصويري بازارهاي ايراني
ويژگي اثر : اين كتاب طي سال هاي 1347 - 1368 عكس برداري شده است و عكس هاي آن ، برگزيده اي از حدود پنج هزار اسلايد مي باشد و در آن با جنبه هاي تاريخي ، جغرافيايي ، معماري و جامعه شناسي بازارهاي ايران آشنا مي شويم. متن اين مجموعه را نيز خود عدل نوشت.
11 كتاب تصويري خط بنايي
ويژگي اثر : عدل ، اين كتاب را با استاد محمود ماهرالنقش كار كرده است.
12 كتاب تصويري سفارت ايتاليا در تهران
ويژگي اثر : كتابي بسيار نفيس در سال 1369 .
13 كتاب تصويري گذري به چهار محال و بختياري
14 كتاب تصويري ياد باد ، آن روزگاران ياد باد
ويژگي اثر : اين كتاب درباره ي معماري شهر شيراز است. در اين مجموعه ، كامران عدل متوجه عشق ديرينه ي خود يعني عكاسي معماري گشته ، شهر شيراز را فقط از اين جنبه نگاه كرده و به آن پرداخته است. متن اين كتاب نيز توسط خود عدل نوشته شده است.
15 مجموعه ي سيب زميني ها

به همت :صحرا صحرائیان
مسئول :انجمن سینمای ایران . سینمای جهان . آموزش هنرهای دستی
نام کاربری :sahrasahraian
ایمیل :sahraian70sahra@yahoo.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.