مقاله تاريخي خودكشي كلئوپاترا ملكه مصر كنيز دنياي مردگان مديترانه سايت رسمي مجيد اخشابي
2038 سال پيش در روز 15 اوت سال 30 قبل از ميلاد كلئوپاترا هفتم ، ملكه مصر باستان به شيوه نمايشي و با نيش مار خودكشي كرد. ملكه مصر كه در كاخش در شهر اسكندريه خود را محبوس كرده بود مطلع شد اوكتاويوس ارباب جديد رم در ساحل مصر پياده شده است. اوكتاويوس تهديد كرده بود ملكه مصر را به زنجير مي كشد و به عنوان نماد پيروزي اش در خيابان هاي شهر رم مي گرداند. همان كاري كه ژوليوس سزار با آرسينوئه خواهر كلئوپاترا انجام داده بود...
كلئوپاترا نااميد و تنها به 2 كنيزش دستور مي دهد يك سبد انجير برايش بياورند كه يك مار سمي درون آن باشد. كلئوپاترا با نيش مار خودكشي مي كند و به دنياي مردگان مي رود.

دو كنيز وفادارش همراه او خود را مي كشند تا در دنياي مردگان در خدمت ارباب خويش باشند.

كلئوپاترا هفتم در سال 69 قبل از ميلاد در شهر اسكندريه در خانواده سلطنتي فراعنه بطالمه مصر متولد شد.

اين سلسله به نام بطلميوس سردار مقدوني اسكندر كه از طرف او به حكومت مصر منصوب شده بود خود را بطالمه ناميدند.

پس از مرگ اسكندر ، بطلميوس به خود عنوان فرعون داد و با نام بطلميوس اول بر تخت سلطنت فراعنه مصر نشست و شهر اسكندريه را پايتخت خود كرد.

فرهنگ اين سلسله يوناني بود ، در حالي كه اغلب رعاياي آنها به استفاده از زبان قديم مصر ادامه داده و همان دين و سنت هاي فراعنه باستان را رعايت مي كردند.

در قرن اول قبل از ميلاد ، رمي ها بيش از پيش براي كشورهاي مستقل پيرامون درياي مديترانه تهديد كننده شده بودند. بطلميوس يازدهم براي اينكه از لطف رمي ها برخوردار شده و مانع اشغال كشورش شود در سال 58 قبل از ميلاد جزيره قبرس را به رم بخشيد.

ساكنان اسكندريه از اين اقدام به خشم آمده و بطلميوس يازدهم را از سلطنت بركنار كرده و دختر بزرگش برنيسه چهارم را به تخت سلطنت مي نشانند.

اما بطلميوس يازدهم با كمك آئولوس گابينيوس حكمران رومي سوريه به قدرت بازمي گردد و دخترش را به قتل مي رساند.

پس از مرگ بطلميوس يازدهم تاج و تخت مصر به دختر كوچكش كلئوپاترا كه 17 سال داشت ، مي رسد.

كلئوپاترا ملكه مصر طبق وصيتنامه پدرش بايد قدرت را با برادر كوچك 10 ساله اش بطلميوس دوازدهم تقسيم كند.

در سال 48 قبل از ميلاد ، كلئوپاترا به دليل توطئه اي كه توسط برادرش و مشاور او پتين براي قتلش تدارك ديده شده بود به سوريه فرار مي كند.

در همين زمان ، پمپي ژنرال رمي كه از ژوليوس سزار رقيبش شكست خورده بود به مصر پناه مي آورد اما به دستور بطلميوس دوازدهم به شيوه اي خائنانه به قتل مي رسد.

فرعون جوان اميدوار بود با قتل پمپي بتواند نظر لطف ژوليوس سزار را به خود جلب كند.

هنگامي كه سزار چهار روز پس از قتل پمپي قدم به خاك مصر مي گذارد ، خدمتگزاران بطلميوس سر پمپي را به او اهدا مي كنند اما سزار توجهي نشان نمي دهد.

او به پول و آنهم پول خيلي زياد براي تحكيم قدرت خود در رم نياز داشت و مصر كشور ثروتمندي بود.

كلئوپاترا كه از ورود ژوليوس سزار به مصر آگاه مي شود از سوريه به اسكندريه بازمي گردد و مخفيانه به ديدار سزار مي رود.او موفق مي شود نظر سزار را جلب كند.

بار ديگر پتين مشاور بطلميوس دوازدهم دست به توطئه اي مي زند كه هدف آن قتل سزار بود بود اما توطئه كشف شده و پتين كشته مي شود.

بطلميوس دوازدهم نيزدر جنگ با رمي ها در رودخانه نيل غرق مي شود.

آرسينوئه خواهر كوچكتر كلئوپاترا به ژنرال آشيلاس مي پيوندند و عليه سزار قيام مي كند اما اين قيام به آساني توسط سزار درهم شكسته مي شود.

سزار به شهر رم بازمي گردد و 2 سال بعد كلئوپاترا باشكوه و جلال وارد اين شهر مي شود.
اما در اين ميان سزار به قتل مي رسد و كلئوپاترا شتابان از رم فرار كرده و به مصر بازمي گردد.

در اين ميان در رم جنگ داخلي در مي گيرد.مارك آنتواني يكي از سرداران سزار موفق به تصرف يونان و آسياي صغير مي شود.

او براي حفظ نيروهايش به پول و گندم نياز داشت و بنابراين تقاضاهايش را با كلئوپاترا ملكه مصر در ميان مي گذارد. كلئوپاترا با تقاضاهاي مارك آنتواني موافقت مي كند.

مارك آنتواني به مصر آمده و پس از ملاقات با كلئوپاترا با او ازدواج مي كند و در اسكندريه مستقر مي شود.
اما بعد از مدتي ناگزير مي شود به رم بازگردد تا از طرفدارانش در مقابل اوكتاويوس رقيبش حمايت كند.

در سال 40 قبل از ميلاد ، مارك آنتواني با اوكتاويوس صلح كرده و با خواهر ناتني او اوكتاويا ازدواج مي كند.

سپس مارك آنتواني به جنگ با سلسله اشكانيان ايران مي رود و در اين جنگ شكست سختي از پارت هاي اشكاني مي خورد و اغلب سپاهيانش كشته و اسير مي شوند.

مارك آنتواني به مصر بازمي گردد تا بار ديگر از حمايت كلئوپاترا برخوردار شود.

اما اوكتاويوس با جلب حمايت سناي رم نيروي لازم را براي جنگ تعيين كننده بارقيب ديرينه به دست آورده و در آكسيوم به سختي مارك آنتواني را شكست مي دهد.

مارك آنتواني در پي اين شكست دست به خودكشي مي زند و اوكتاويوس براي اسير كردن كلئوپاترا به سوي اسكندريه حركت مي كند.

به اين ترتيب ، در روز 15 اوت سال 30 قبل از ميلاد كلئوپاترا هفتم ملكه مصر از بيم اسارت به دست اوكتاويوس با نيش مار سمي به زندگي خود خاتمه مي دهد.

با مرگ كلئوپاترا كه در زمان مرگ 39 سال داشت چراغ سلسله فراعنه بطالمه مصر براي هميشه خاموش مي شود.

اوكتاويوس پس از فتح مصر و به دست آوردن غنايم فراوان براي دستيابي به قدرت مطلق به رم بازمي گردد.

او بر ويرانه هاي جمهوري رم يك امپراتوري تاسيس كرده و خود به عنوان امپراتور آگوستوس حكمران مطلق اين امپراتوري وسيع مي شود.به همت : مرضیه بخشایی
مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا
مسئول انجمن های: تاریخ ، دانستنی ها(موسیقی) ، اخبار اجتماعی ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تاریخ(کتابخانه) ، اجتماعی ، مناسبتها
ایمیل: bakhshaei2009@yahoo.com
  

 

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.