سنگ ، خواص سنگ ها ، خواص درمانی سنگ ها ، سنگ های درمانی ، تاثیر روانی سنگ ها, www.majidakhshabi.com، سایت رسمی مجید اخشابی
1) آكوامارين= افزايش قدرت بيان وضريب هوشي، بسيار سودمند براي هنرمندان و موسيقي دانان

2) آبسيدان رنگين كمان= درمان منفي بافي وحساس بودن بيش از حد، كنترل ضربه هاي احساسي...
3)آبسيدان لكه برفي= افزايش قدرت بيان، محافظت در برابرتشويش و اظطراب،بر طرف كننده افسردگي

4) آمازونيت= ايجاد انرژي حياتي وجنب وجوش در طول زندگي

5) كهربا= ايجاد تعادل دروني، افزايش قدرت اراده

6) آميتيست= پرورش نيروي خلاقيت و ابتكار، افزايش شهامت، محافظت در برابر فشار عصبي شديد

7) اوان تورين= كاهش فشا عصبي، تعادل بخشيدن به احساسات،افزايش استقلال فردي،كمك به شفافيت ذهن

8) پريدوت= محافظت در مقابل تاثيرات منفي اطرافيان، تقويت بينش (بصيرت) مقابله با غم و اندوه

9) توپاز آبي= تقويت تنفس، افزايش انعطاف پذيري عاطفي، ايده آل براي هنرمندان و موسيقي دانان

10) تورمالين= محافظت كلي از شخص، بهبود روابط اجتماعي، افزايش شور و نشاط زندگي

11) چشم ببر= از بين بردن احساسات ناخواسته، ايجاد تعادل در نيازهاي مادي و جسمي

12) رودونيت= تقويت اعتماد به نفس، حفظ نيروي جواني، تقويت حافظه، آرام نمودن ذهن

13) سنگ سليمان (اونيكس)= افزايش شهامت، كمك به كشف حقايق، بر طرف نمودن استرس و افسردگي

14) سنگ كريستال= محافظت در مقابل نيروهاي منفي، تاثير مناسب براي مديتيشن

15) سنگ تاجورد= تقويت بيان، كاهش استرس ودرمان افسردگي

16) سوداليت= ايجاد نظم و هماهنگي دروني، شهامت وتوان برقراري ارتباط با اطرافيان

17) سيترين= مقابله با افسردگي، بهبود نگرش به زندگي

18) عقيق آبي= تقويت نفس، افزايش شهامت، تقويت تمركز، شادي بخش

19) عقيق خزهاي= مقابله با افسردگي، حفظ تعادل ذهني و عاطفي

20) كارنلين= شادي بخش، گرمي در برخوردو اجتماعي بودن، تقويت تمركز، ايجاد تعادل دروني
21) فلوريت= از بين برنده تشويش و اضطراب

22) فيروزه= تقويت بنيه، محافظت در برابر انرژي هاي منفي، بهبود ارتباطات اجتماعي

23) كوارتز دودي= افزايش خلاقيت و نشاط، ايجاد تعادل در احساسات

24) كوارتز صورتي= افزايش اعتماد به نفس و تقويت قدرت بيان و خلاقيت، ايجاد آرامش و آسودگي

25) گارنت= ايجاد نشاط و انرژي زندگي، مناسب براي مديتيشن

26) لابرادوريت= شادي بخش، مقابله با افسردگي، تقويت سيستم ايمني بدن

27) مالاكيت= بر طرف كننده فشار عصبي، افزايش قدرت بيان

28) مرجان= درمان افسردگي، تقويت كننده قلب، ايجاد آرامش، ايجاد مقاومت و انعطاف پذيري
29) هماتيت= افزايش اعتماد به نفس

30) جيد= ايجاد آرامش و خونسردي، افزايش توانايي بيان

31) جاسپر قرمز= كاهش استرس، افزايش تحمل و بردباري


 

گردآوری: ندا کشاورز

سمت: مدیریت محتوایی سایت رسمی مجید اخشابی و مسئول سایبری مجموعه همراز

ایمیل: info@majidakhshabi.com

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.