مقاله تاریخی ، کوروش ، منشور آزادی ، قانون ، حکومت داری ، منشور آزادی کوروش بزرگ ، سایت رسمی مجید اخشابی ،Historical article, Cyrus, the charter of liberty, law, governance, freedom of the Charter of Cyrus the Great, the official site Majid Akhshaby
هفته ای گذشته در مورد منشور کوروش و خود کوروش و چگونگی حکومت داری او مطالعه کردید و در مورد کوروش برای تحقق آرمان هایش، پس از گشودن ماد(550 پ.م) بلادرنگ نسبت به تشکیلات قانونمند در عرصه های گوناگون امپراطوری نو بنیاد خویش مبادرت ورزید...اصلاحات گسترده در ارکان حکومتی ماد از نخستین این اقدامات بود، اما روی هم رفته هیچ مسئله ای همانند فراهم نمودن امنیت امپراطوری که تنوع در اقلیم، فرهنگ ، نژاد و گویش را در درون خود داشت ، اندیشه این رزمند پیروز تاریخ را به خود سرگرم نمی داشت.

در واقع ایجاد مرزهای امنیتی دریایی در آسیای کوچک را که بواسطه آن برای نخستین بار دولت شهرهای این بخش زیر نفوذ فرمانروای پارس در آمد، نکته ای است که می توان گفت از دیدگاه خاورشناسان دور مانده است، چه بیش از کوروش غربی ترین نقطه مرزی امپراطوری را می توان رودخانه هالیس در ایالت کاپادوکیه دانست که هوخشتره ، سردارپارسی در پی نبردی که هفت سال به درازا کشید و سرانجام بر اثر خورشید گرفتگی میان او و کروزوس، شاه لیدیه ، پیمان صلح برقرار شد، آن را تعیین کرده بود، اما اکنون مرزهای امپراطوری ، سواحل یونان را نیز در نور دیده بود. پیامد گشودن ماد برای کوروش بر هم خوردن قوای متحدی بود که از دولتهای ماد، لیدی ، مصر علیه او تشکیل می شد.

گشودن لیدیه گام نخست فرداست آوردن آسیای کوچک و سپس مقدونیان و یونیانیان بود، اما پیامد گشودن بابل برای او بسیار چشمگیر بود، چه بابل ف در برخی زمینه ها شهری بود نمونه از جمله، موقعیت استراتژیکی، ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در سرزمین میان رودان و در حقیقت بواسطه آبادانی و شهرت تجاری بازرگانی فراوان زیبنده آن بود که نام پایتخت واقعی آسیا را بر آن نهند.

جی آ. بویل در اهمیت پیروزی کوروش بر بابل گفته است:

«این گشایش به کوروش چهره ای جهانی دارد. این ناحیه مرکز دیرینه فرهنگی آسیا بود که از هزار سوم پیش از زایش در سراسر خاور نزدیک، از شرق آناتولی ، کرانه سوریه، فلسطین تا دره های بلند کوه های زاگرس و جلگه های پست سرزمین شوش نفوذ کرده و همه کسانی که آرزوی سیادت بر مشرق زمین را داشتند، نخست می بایست بر این دژ مسلط گردند. در موقعیت استراتژیکی بابل همین بس که اهمیت سیاسی و تاریخی جانشینان اسکندر با از دست دادن آن فروکش کرد و برای ساسانیان نیز از دست دادن بابل به هنگام یوروش مسلمانان، زمینه فروپاشی فرمانروایی آنان بر مشرق را فراهم آورد....

کوروش را می توان نخستین استراتژیست سیاسی نظامی و نمونه کامل یک فرمانروای نظامی و شاهنشاه کامروا دانست، کوروش پیروزگری بود که تاریخ مقدر ساخته بود فراتر از دیگران باشد، زیرا که او راستی شایسته چنین ستایشی است.

در فرهنگ علوم سیاسی و بر طبق اصول قوانین مملکت داری، روش کوروش در نوع خود نو، منظم و متشکل و جالب بود. سیستم حکومتی به توسط داریوش بزرگ ( جهاندار) تداوم یافت و در روزگار اشکانیان (250 پ.م – 227م) به اوج خود رسید سیستم حکومتی کوروش و هخامنشیان افق تازه ای را در نظام های سیاسی و حکومتی گشود که دستمایه و هدایت گر نظامهای داخلی و خارجی پس از او گردید.


به همت : مرضیه بخشایی
مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا
مسئول انجمن های: تاریخ ، دانستنی ها(موسیقی) ، اخبار اجتماعی ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تاریخ(کتابخانه) ، اجتماعی ، مناسبتها
ایمیل: bakhshaei2009@yahoo.com

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.