بریده ای از کتاب خود مقدس شمابریده ای از کتاب خود مقدس شمابزرگترین جستجوی بشر یافتن راهی برای انسان شدن است. «امانوئل کانت»

انرژی الهی در وجود بشر در حرکت است. این نیرو به تمام هستی ما نفوذ می کند و موجب می شود که ما در حوزه وسیع افکار و رفتار قادر به عمل گردیم.

این انرژی الهی دو جنبه دارد:

جنبه بیرونی موجب ضربان قلب، عمل شش ها و... می گردد. به طور کلی اعضاء فیزیکی ما را زنده نگه می دارد.

جنبه درونی این انرژی راکد است، ولی می توان آن را پیدا کرد. جهان درونی گسترده تر از جهان بیرونی است. سرور درونی، تجربه تمام شادی هایی را که به نظر حس هایی بی معنی هستند، ممکن می سازد.

وقتی شما نور الهی درون خویش را به طور مستقیم تجربه کنید، تابشی در زندگی شما حاصل می شود که با هیچ کلام و بیانی قابل توصیف نخواهد بود. وقتی خود مقدس خویش را کشف می کنید، این انرژی راکد درون را پیدا کرده، هدایت زندگی خویش را به آن می سپارید.

عادی ترین لغت که این نیروی درون را توصیف می کند «روحی» است. انرژی اولیه ای که در همه عمر به کار برده اید انرژی بیرونی است. این انرژی بیرونی محافظ زندگی هست ولی حس اغنا شدن و سعادت را که ما مشتاق آن هستیم فراهم نمی کند.

«سوامی موکتاناندا» در کتابش به نام «راز ذهن» تجربه مستقیم انرژی الهی را اینگونه شرح می دهد:

روزی این انرژی فوران خواهد کرد و شما آن را در همه جا خواهید دید. متوجه خواهید شد که تمامی کیهان غرق این انرژی است. نور الهی چشمان شما را از آگاهی لبریز کرده و به هر طرف که بنگرید آن را خواهید دید. ذهن شما تا جایی می رود که آگاهی درونی آفریدگار جهان را خواهید یافت، متوجه خواهید شد که تمامی کیهان در خود شما وجود دارد. خواهید دانست که تمام چیزهای بی نهایت و آشکار جهان، چیزی جز نقش بازی کردن خود شما نیست.

در این صورت هر روز را بدون توجه به اینکه چه می کنید، با احساس سعادتی که ناشی از جستجوی خود مقدس شماست می گذرانید. برای اینکه این نور را در خودتان به فوران درآورید، لازم است بدانید کی هستید و این لحظه در این بدن و این مکان که نامش زمین است چه می کنید. برای شروع تجسس مقدس لازم است بدانیم که تمام هستی و حضور ما در اینجا، یک چیز اتفاقی نیست. شعور در همه چیز کیهان جاری است و نام های متعددی دارد.

این شعور موجب گردش سیارات، ایست کهکشان ها در یک مکان، جوانه زدن دانه ها، باز شدن گل ها، نفس کشیدن، راه رفتن و فکر کردن شما می شود. این شعور نادیدنی در همه چیز و همه جا وجود دارد. انرژی بیرونی که ماده و جان فیزیکی را اداره می کند، محدود است. هرچه در جهان ما آشکار شده، از این بنیادهای محدود ساخته شده است. بدن ما و آنچه لمس می کنیم از همین مواد ساخته شده است.

با این وجود شما با چیزهای خارج از وجود خودتان فرق دارید. در یک لحظه از زمان شما «هیچ-جا» نبودید و بعد در یک لحظه مقدس از هیچ جا به «اکنون-اینجا» آمدید و باز لحظه مقدس دیگری فرا می رسد که از اکنون-اینجا به هیچ جا خواهید رفت؛ این لحظه را مرگ می نامند. با وجود این هستی الهی تغییرناپذیر، ابدی و نادیدنی، شما بعد از مرگ هم به زندگی ادامه خواهید داد. 

منبع: کتاب راز نگرش به درون

نوشته: دکتر وین دایر

ترجمه: ناهید ایران نژاد

 فرشته حلاجی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.