هفت صفت ویژه قهرمانانهفت صفت ویژه قهرمانان


افرادی که در عرصه زندگی به مؤفقیت های بزرگی دست می یابند، ویژگی های مشترکی با یکدیگر دارند. برای آن که بتوانیم با استفاده از فن «مدل سازی» کارهایشان را تقلید کنیم لازم است این ویژگی ها و نشانه ها را موردبررسی قرار دهیم. چنین به نظر می رسد که قهرمانان هفت ویژگی مشترک دارند. این ویژگی ها که به آنان توانایی می دهد تا به اهداف خویش برسند عبارت اند از:

1.  انگیزه
هر قهرمان انگیزه نیرومندی دارد که پیوسته او را به دنبال خود می کشاند و موجب پیشرفتش می شود. انگیزه به قطار مؤفقیتش سوخت می رساند و از نیروی بالقوه او استفاده واقعی می کند. انگیزه است که مادر را در کنار بستر کودکش تا صبح بیدار نگه می دارد و نیز انگیزه است که انسان را در صنعت و تکنولوژی به چنین پیشرفتی رسانده است. بنابراین یکی از رموز مؤفقیت، به وجود آوردن شور و شوقی است که ما را به جلو می راند و آنچه را که در توان داریم انجام دهیم و زندگیمان را طوری بسازیم که آرزویش را داریم.

2. ایمان
دومین ویژگی یک قهرمان مؤفق ایمان است. مردمی که به طرز حیرت انگیزی در زندگی پیشرفت کرده اند با افراد شکست خورده از نظر ایمان تفاوت بسیار زیادی دارند. اگر به سحر و جادو ایمان داشته باشیم، یک زندگی سحرآمیز برای خود خواهیم ساخت و اگر ایمان داشته باشیم که در زندگی ما محدودیت هایی وجود دارد، سرانجام آن محدودیت ها را فراهم می کنیم. به عبارت ساده به آنچه ایمان داریم که حقیقت دارد و امکان پذیر است، به حقیقت می پیوندد و امکان پذیر می شود.

3. استراتژِی
ما برای حرکت به سوی هدف خود، به جز نیروی محرکه، به مسیر و جهت مشخصی نیازمندیم. استراتژی روشی است که با آن امکانات خود را در جهت هدفمان تنظیم می کنیم. هر هنرمند، سیاستمدار یا مدیر می داند که برای پیروز شدن تنها داشتن ابزار و امکانات کافی نیست، بلکه باید این امکانات را با مؤثرترین روش مورداستفاده قرار دهد. استراتژی شناخت این واقعیت است که باهوش ترین و نیرومند ترین فرد هم برای پیشرفت، نیاز به پیدا کردن مسیر صحیح دارد.

4. درک ارزش ها
وقتی به عظمت کشور خود می اندیشیم، نکاتی مانند وطن پرستی، افتخار، مقاومت، آزادی در ذهنمان جلوه گر می شود، این ها ارزش های یک کشور را تشکیل می دهند. قیاس و داوری اساسی عملی،اخلاقی و معنوی در زمینه مهمترین موارد زندگی،معیار هایی را به وجود می آورد. ارزش ها، سیستم خاص عقیدتی برای تشخیص درستی ها از نادرستی هاست و شناخت این ارزش ها است که زیستن را توجیه می کند.

5. انرژی
انرژی یک منبع حیاتی است، هیچ چیز بدون انرژی به وجود نمی آید و هر چه انرژی بیشتری داشته باشید، از نیروهای ذخیره فکری و جسمی خود بیشتر استفاده خواهید کرد. آنچه شما را به قله های رفیع مؤفقیت می رساند انرژی است و اگر در این مسیر انرژی شما کم شود در سراشیبی آن سقوط خواهید کرد.

6. نیروی صمیمیت
تقریباً تمام افراد مؤفق در ایجاد الفت و صمیمیت با اقشار مختلف مردم توانایی فوق العاده ای داشته اند؛ برای مثال، مخترعین بسیاری هستند که با اختراع خویش دنیا را عوض کرده اند، اما اگر در یک محیط دور از اجتماع زندگی می کردند، هرگز مؤفق نمی شدند. افرادی که بتوانند ریشه های مودّت و صمیمیت را با مردمی که دارای عقاید و فرهنگ متفاوت هستند، مستحکم کنند؛ بزرگترین مؤفقیت را در زندگی خود به دست آورده اند.

7. مهارت در ارتباط مؤثر با دیگران
کیفیت زندگی هر کسی بستگی به ارتباطش با خود و دیگران دارد. افراد مؤفق همواره می دانند که چگونه با مسائل زندگی رو به رو شوند و از تجربیات حاصل از آن استفاده کنند، درصورتی‌که اشخاص نامؤفق، مشکلات زندگی را به عنوان محدودیت های خود پذیرفته اند. کسانی که به زندگی ما شکل و رونق بخشیده اند همگی دارای یک وجه مشترک اند و آن مهارت در ارائه یک تلاش و یک ایده است.
والدین مؤفق،هنرمندان و سیاستمداران بزرگ همگی در ایجاد یک ارتباط مناسب مهارت دارند. افراد مؤفق،افرادی نابغه و استثنایی نیستند،بلکه از رموز پیشرفت و ترقی با خبرند و به این اصل پی برده اند که برای رسیدن به هدف،راهی جز اصلاح مسیر نیست و به همین دلیل،پس از هر تلاش،چنان چه به هدف نهایی نرسند،نتایج به دست آمده را مورد بررسی و تجدید نظر قرار می دهند و با طرح استراتژِی و ترفند جدید بار دیگر وارد عمل می شوند و این کار را آنقدر انجام می دهند تا به هدف نهایی برسند.

منبع: کتاب توان بی پایان
نویسنده: آنتونی رابینز
ترجمه: محمد رضا آل یاسین

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.